ตำบลเมืองไพร

ตำบลในอำเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด ประเทศไทย

เมืองไพร เป็นตำบลหนึ่งของอำเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด

ตำบลเมืองไพร
การถอดเสียงอักษรโรมัน
 • อักษรโรมันTambon Mueang Phrai
ประเทศไทย
จังหวัดร้อยเอ็ด
อำเภอเสลภูมิ
ประชากร
 (2565)
 • ทั้งหมด6,227 คน
รหัสไปรษณีย์ 45120
รหัสภูมิศาสตร์451003
เว็บไซต์www.muangprai.go.th
สารานุกรมประเทศไทย ส่วนหนึ่งของสารานุกรมประเทศไทย

ประวัติ

แก้

ตามประวัติเล่าว่า เดิมชื่อบ้านเมืองไผ่ล้อม ต่อมาบ้างก็เรียก บ้านไผ่ล้อม บ้างก็เรียกบ้านเมืองไผ่ แล้วจึงเพี้ยนมาเป็นบ้านเมืองไพรจนถึงปัจจุบัน เมื่อครั้งอดีตเป็นหัวเมืองหนึ่งในสิบเอ็ดหัวเมืองของเมืองสาเกตุนคร หรือเมืองร้อยเอ็ดในปัจจุบัน มีวัตถุโบราณมากมายกระจัดกระจายทั่วทั้งบริเวณหมู่บ้าน มีสถานที่ซึ่งเป็นที่เคารพบูชา และยึดเหนี่ยวจิตใจของชาวบ้าน มาตั้งแต่ครั้งอดีต จนถึงปัจจุบัน นั้นก็คือดอนปู่ตา ซึ่งได้รับการเล่าขานไว้ว่า ณ สถานที่แห่งนี้มีผู้คนได้ยินเสียงคล้ายเสียงเครื่องบิน บินขึ้นลงอยู่ตลอดเวลา เหมือนเป็นรางบอกเหตุอะไรบางอย่าง ด้วยความเชื่อและศรัทธา จึงได้ร่วมใจกันจัดตั้งดอนปู่ตาขึ้น โดยเรียกให้รู้จักกันในครั้งนั้นว่า ดอนเมือง และเป็นที่มาของสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ตำบลเมืองไพรจนปัจจุบัน คือ ดอนปู่ตาฟ้าระงุ้ม[1]

  • วันที่ 27 ธันวาคม 2492 โอนพื้นที่หมู่ 17, 18, 19, 20, และ 21 (ในขณะนั้น) ของตำบลเมืองไพร ไปตั้งเป็นหมู่ 19, 20, 21, 22, และ 23 ของตำบลภูเงินตามลำดับ[2]
  • วันที่ 21 ตุลาคม 2531 แยกพื้นที่บางส่วนออกจากตำบลเมืองไพรเพื่อตั้งตำบลบึงเหลือ[3]

ที่ตั้งและอาณาเขต

แก้

ตำบลเมืองไพรมีอาณาเขตติดต่อกับเขตการปกครองข้างเคียงดังต่อไปนี้

การแบ่งเขตการปกครอง

แก้

การปกครองส่วนภูมิภาค

แก้

ตำบลเมืองไพรแบ่งพื้นที่การปกครองออกเป็น 14 หมู่บ้าน

หมู่ที่ ชื่อหมู่บ้าน อักษรโรมัน ประชากร (คน) บ้าน (หลัง)
1 เมืองไพร Mueang Phrai 678 170
2 เมืองไพร Mueang Phrai 594 155
3 เมืองไพร Mueang Phrai 929 243
4 ดอนน้ำสร้าง Don Nam Sang 334 83
5 นางเหล่ง Nang Leng 351 95
6 โนนคำ Non Kham 335 93
7 ดอนน้อย Don Noi 372 82
8 โนนสนาม Non Sanam 337 90
9 เมืองไพร Mueang Phrai 362 106
10 ตาลม Ta Lom 533 145
11 ตาลมเหนือ Ta Lom Nuea 436 117
12 ท่าแห่ Tha Hae 292 77
13 ขี้เหล็ก Khilek 224 46
14 โนนคำ Non Kham 450 121
รวม 6,227 1,623
  • ข้อมูลปี 2565[4]

การปกครองส่วนท้องถิ่น

แก้

ท้องที่ตำบลเมืองไพรทั้งหมดอยู่ในเขตการปกครองของเทศบาลตำบลเมืองไพร

อ้างอิง

แก้