ตำบลนาเมือง

ตำบลในอำเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด ประเทศไทย

นาเมือง เป็นตำบลหนึ่งของอำเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด

ตำบลนาเมือง
การถอดเสียงอักษรโรมัน
 • อักษรโรมันTambon Na Mueang
ประเทศไทย
จังหวัดร้อยเอ็ด
อำเภอเสลภูมิ
ประชากร
 (2565)
 • ทั้งหมด10,043 คน
รหัสไปรษณีย์ 45120
รหัสภูมิศาสตร์451005
เว็บไซต์www.namuang.go.th
สารานุกรมประเทศไทย ส่วนหนึ่งของสารานุกรมประเทศไทย

ประวัติ

แก้
  • วันที่ 27 ธันวาคม 2492 โอนพื้นที่หมู่ 21, 22, 23, และ 24 (ในขณะนั้น) ของตำบลนาเมือง ไปตั้งเป็นหมู่ 15, 16, 17, และ 18 ของตำบลภูเงินตามลำดับ[1]
  • วันที่ 25 พฤศจิกายน 2501 ตั้งตำบลวังหลวง แยกออกจากตำบลนาแซง และตำบลนาเมือง[2]

ที่ตั้งและอาณาเขต

แก้

ตำบลนาเมืองมีอาณาเขตติดต่อกับเขตการปกครองข้างเคียงดังต่อไปนี้

การแบ่งเขตการปกครอง

แก้

การปกครองส่วนภูมิภาค

แก้

ตำบลนาเมืองแบ่งพื้นที่การปกครองออกเป็น 20 หมู่บ้าน

หมู่ที่ ชื่อหมู่บ้าน อักษรโรมัน ประชากร (คน) บ้าน (หลัง)
1 ขว้างน้อย Khwang Noi 478 119
2 ยาง Yang 652 145
3 ลาด Lat 606 183
4 นาคำ Na Kham 845 200
5 หนองหว้า Nong Wa 734 199
6 นาเมือง Na Mueang 804 276
7 นาเมือง Na Mueang 502 156
8 หนองหงษ์ Nong Hong 423 117
9 โจด Chot 492 150
10 โนนสะอาด Non Sa-at 163 41
11 หนองแป้น Nong Paen 373 89
12 ป่าขี Pa Khi 753 166
13 ทรายขาว Sai Khao 594 174
14 โสกม่วง Sok Muang 170 41
15 ขว้างเหนือ Khwang Nuea 472 109
16 นาสีนวล Na Si Nuan 392 109
17 ทุ่งสำราญ Thung Samran 415 94
18 เมืองทอง Mueang Thong 610 184
19 ทรายขาวพัฒนา Sai Khao Phatthana 360 151
20 โจดรุ่งเรือง Chot Rungrueang 205 63
รวม 10,043 2,766
  • ข้อมูลปี 2565[3]

การปกครองส่วนท้องถิ่น

แก้
  • เทศบาลตำบลเสลภูมิ ครอบคลุมพื้นที่ตำบลกลางทั้งตำบล บางส่วนของตำบลนาเมือง และตำบลขวัญเมืองทั้งตำบล
  • เทศบาลตำบลนาเมือง ครอบคลุมพื้นที่ตำบลนาเมือง (เฉพาะนอกเขตเทศบาลตำบลเสลภูมิ)
หมู่ที่ ชื่อหมู่บ้าน อักษรโรมัน ประชากร (คน) บ้าน (หลัง) เขตการปกครอง
6 นาเมือง Na Mueang 410 150 ทต.เสลภูมิ
นาเมือง Na Mueang 394 126 ทต.นาเมือง
  • ข้อมูลปี 2565[3]

อ้างอิง

แก้