ตำบลวังหลวง (อำเภอเสลภูมิ)

ตำบลในอำเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด ประเทศไทย

วังหลวง เป็นตำบลหนึ่งของอำเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด

ตำบลวังหลวง
การถอดเสียงอักษรโรมัน
 • อักษรโรมันTambon Wang Luang
ประเทศไทย
จังหวัดร้อยเอ็ด
อำเภอเสลภูมิ
พื้นที่
 • ทั้งหมด43.20 ตร.กม. (16.68 ตร.ไมล์)
ประชากร
 (2565)
 • ทั้งหมด5,996 คน
 • ความหนาแน่น138.80 คน/ตร.กม. (359.5 คน/ตร.ไมล์)
รหัสไปรษณีย์ 45120
รหัสภูมิศาสตร์451006
เว็บไซต์www.wangluangcity.go.th
สารานุกรมประเทศไทย ส่วนหนึ่งของสารานุกรมประเทศไทย

ประวัติ

แก้
  • วันที่ 25 พฤศจิกายน 2501 ตั้งตำบลวังหลวง แยกออกจากตำบลนาแซง และตำบลนาเมือง[1]

ที่ตั้งและอาณาเขต

แก้

ตำบลวังหลวงมีอาณาเขตติดต่อกับเขตการปกครองข้างเคียงดังต่อไปนี้

การแบ่งเขตการปกครอง

แก้

การปกครองส่วนภูมิภาค

แก้

ตำบลวังหลวงแบ่งพื้นที่การปกครองออกเป็น 18 หมู่บ้าน

หมู่ที่ ชื่อหมู่บ้าน อักษรโรมัน ประชากร (คน) บ้าน (หลัง)
1 นาดี Na Di 554 157
2 คอกควาย Khok Khwai 313 90
3 หนองแห้ว Nong Haeo 191 55
4 ท่าทางเกวียน Tha Thang Kwian 178 48
5 ท่าเยี่ยม Tha Yiam 289 76
6 ท่าโพธิ์ Tha Pho 110 33
7 ท่างาม Tha Ngam 376 93
8 กกทัน Kok Than 335 95
9 ดอนแก้ว Don Kaeo 439 116
10 หนองขาม Nong Kham 360 118
11 ท่าบ่อ Tha Bo 426 102
12 หนองขุ่น Nong Khun 372 101
13 หนองเทา Nong Thao 418 109
14 บาก Bak 356 114
15 กกกอก Kok Kok 281 77
16 คอกควาย Khok Khwai 298 77
17 บาก Bak 406 116
18 หนองขามพัฒนา Nong Kham Phatthana 294 99
รวม 5,996 1,676
  • ข้อมูลปี 2565[2]

การปกครองส่วนท้องถิ่น

แก้

ท้องที่ตำบลวังหลวงทั้งหมดอยู่ในเขตการปกครองของเทศบาลตำบลวังหลวง

อ้างอิง

แก้