ตำบลภูเงิน (อำเภอเสลภูมิ)

ภูเงิน เป็นตำบลหนึ่งของอำเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด

ตำบลภูเงิน
การถอดเสียงอักษรโรมัน
 • อักษรโรมันTambon Phu Ngoen
ประเทศไทย
จังหวัดร้อยเอ็ด
อำเภอเสลภูมิ
พื้นที่
 • ทั้งหมด78.46 ตร.กม. (30.29 ตร.ไมล์)
ประชากร
 (2565)
 • ทั้งหมด11,754 คน
 • ความหนาแน่น149.81 คน/ตร.กม. (388.0 คน/ตร.ไมล์)
เว็บไซต์www.pungern.go.th
สารานุกรมประเทศไทย ส่วนหนึ่งของสารานุกรมประเทศไทย

ประวัติ แก้

  • วันที่ 27 ธันวาคม 2492 โอนพื้นที่หมู่ 17, 18, 19, 20, และ 21 (ในขณะนั้น) ของตำบลเมืองไพร ไปตั้งเป็นหมู่ 19, 20, 21, 22, และ 23 ของตำบลภูเงินตามลำดับ[1]
  • วันที่ 3 พฤศจิกายน 2496 ตั้งตำบลโพธิ์ทอง แยกออกจากตำบลภูเงิน[2]
  • วันที่ 19 กรกฎาคม 2526 ตั้งตำบลเหล่าน้อย แยกออกจากตำบลภูเงิน[3]

ที่ตั้งและอาณาเขต แก้

ตำบลขวาวมีอาณาเขตติดต่อกับเขตการปกครองข้างเคียงดังต่อไปนี้

การแบ่งเขตการปกครอง แก้

การปกครองส่วนภูมิภาค แก้

ตำบลภูเงินแบ่งพื้นที่การปกครองออกเป็น 18 หมู่บ้าน

หมู่ที่ ชื่อหมู่บ้าน อักษรโรมัน ประชากร (คน) บ้าน (หลัง)
1 หวาย Wai 692 203
2 มะหรี่ Ma Ri 610 188
3 หนองตุ Nong Tu 741 204
4 หนองกุง Nong Kung 636 171
5 หนองกุง Nong Kung 889 230
6 นาเจริญ Na Charoen 512 154
7 บาโค Ba Kho 683 171
8 หวาย Wai 585 166
9 นาทม Na Thom 639 186
10 นาทมใต้ Na Thom Tai 1,090 278
11 หวาย Wai 502 162
12 มะหรี่ Ma Ri 962 270
13 ผักแพงพวย Phak Phaeng Phuai 405 103
14 นาทม Na Thom 754 201
15 หนองกุง Nong Kung 605 164
16 หวายใต้ Wai Tai 475 140
17 มะหรี่ Ma Ri 494 145
18 หวาย Wai 480 139
รวม 11,754 3,275
  • ข้อมูลปี 2565[4]

การปกครองส่วนท้องถิ่น แก้

ท้องที่ตำบลภูเงินทั้งหมดอยู่ในเขตการปกครองขององค์การบริหารส่วนตำบลภูเงิน

อ้างอิง แก้