ตำบลขวาว

ตำบลในอำเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด ประเทศไทย
(เปลี่ยนทางจาก ตำบลขวาว (อำเภอเสลภูมิ))

ขวาว เป็นตำบลหนึ่งของอำเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด

ตำบลขวาว
การถอดเสียงอักษรโรมัน
 • อักษรโรมันTambon Khwao
ประเทศไทย
จังหวัดร้อยเอ็ด
อำเภอเสลภูมิ
พื้นที่
 • ทั้งหมด57.50 ตร.กม. (22.20 ตร.ไมล์)
ประชากร
 (2565)
 • ทั้งหมด8,817 คน
 • ความหนาแน่น153.34 คน/ตร.กม. (397.1 คน/ตร.ไมล์)
รหัสไปรษณีย์ 45120
รหัสภูมิศาสตร์451008
เว็บไซต์www.khwao.go.th
สารานุกรมประเทศไทย ส่วนหนึ่งของสารานุกรมประเทศไทย

ประวัติ

แก้

เดิมตำบลขวาวเป็นตำบลที่เก่าแก่ มีผู้ใหญ่ผู้เฒ่าเล่าสืบต่อกันมา เมื่อสมัยกรุงศรีอยุธยาตอนปลายสมัยพระเพทราชาครองสมบัติเจ้าควาญท่อฟ้า (ควาญช้าง) มาจากเมืองยโสธร ได้นำช้างมาเลี้ยงที่คำหมากเว อำเภอเสลภูมิ พบว่ามีความอุดมสมบูรณ์จึงได้มาตั้งบ้านและมีต้นขวาวเป็นจำนวนมาก จึงตั้งชื่อว่าบ้านขวาวอีกกลุ่มหนึ่งไปตั้งที่บ้านเมืองไพรจึงเรียกสองหมู่บ้านว่า “ขวาวใหญ่ - เมืองไพร” และหัวหน้าหมู่บ้านคนแรกชื่อ “ขุนขวาวขันธรักษ์”[1]

  • วันที่ 3 พฤศจิกายน 2496 ตั้งตำบลนางาม แยกออกจากตำบลขวาว[2]

ที่ตั้งและอาณาเขต

แก้

ตำบลขวาวมีอาณาเขตติดต่อกับเขตการปกครองข้างเคียงดังต่อไปนี้

การแบ่งเขตการปกครอง

แก้

การปกครองส่วนภูมิภาค

แก้

ตำบลขวาวแบ่งพื้นที่การปกครองออกเป็น 16 หมู่บ้าน

หมู่ที่ ชื่อหมู่บ้าน อักษรโรมัน ประชากร (คน) บ้าน (หลัง)
- ทะเบียนบ้านกลาง Central House Registration 8 1
1 โนนยาง Non Yang 765 190
2 โนนแพง Non Phaeng 316 67
3 สะทอน Sa Thon 523 149
4 ทรายมูล Sai Mun 801 195
5 หัน Han 644 156
6 หน่อง Nong 608 144
7 ขวาว Khwao 465 122
8 ขวาว Khwao 472 139
9 ขวาว Khwao 754 188
10 โนนยาง Non Yang 888 192
11 ขวาว Khwao 496 127
12 หน่อง Nong 362 105
13 หัน Han 407 109
14 สะทอน Sa Thon 584 147
15 ขวาว Khwao 353 114
16 ขวาว Khwao 371 89
รวม 8,817 2,234
  • ข้อมูลปี 2565[3]

การปกครองส่วนท้องถิ่น

แก้

ท้องที่ตำบลขวาวทั้งหมดอยู่ในเขตการปกครองของเทศบาลตำบลขวาว

อ้างอิง

แก้