ตำบลนางาม (อำเภอเสลภูมิ)

ตำบลในอำเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด ประเทศไทย

นางาม เป็นตำบลหนึ่งของอำเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด

ตำบลนางาม
การถอดเสียงอักษรโรมัน
 • อักษรโรมันTambon Na Ngam
ประเทศไทย
จังหวัดร้อยเอ็ด
อำเภอเสลภูมิ
ประชากร
 (2565)
 • ทั้งหมด7,605 คน
รหัสไปรษณีย์ 45120
รหัสภูมิศาสตร์451002
เว็บไซต์www.nangam-la.go.th
สารานุกรมประเทศไทย ส่วนหนึ่งของสารานุกรมประเทศไทย

ประวัติ

แก้

แต่เดิมตำบลนางามรวมอยู่ในตำบลขวาว และได้มีการขอแยกตำบลออกมาเป็นตำบลนางาม ในปี พ.ศ. 2494 โดยมีนายเครื่อง วรรณพฤกษ์ ซึ่งขณะนั้น ได้ดำรงตำแหน่งกำนันตำบลขวาว และ นายวิเศษ โพธิษา เป็นบุคคลที่มีบทบาทในการแยกออกมาเป็นตำบลนางามเพราะเห็นว่าประชากรในตำบลขวาวมีมากขึ้นเห็นสมควรแยกออกมาตั้งตำบลใหม่ และได้รับการประสานงานจาก นายอาจ สัตนาโค ซึ่งขณะนั้น ดำรงตำแหน่งปลัดอำเภอเสลภูมิ เป็นบุคคลช่วยในการประสานเพื่อแยกออกมาเป็นตำบลนางาม และเป็นบุคคลที่ตั้งชื่อว่า ตำบลนางาม เพราะทำนาได้ผลผลิตดี มีนาข้าวที่งามกว่าตำบลอื่น ๆ และนายเครื่อง วรรณพฤกษ์ ก็ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นกำนันตำบลนางามคนแรก ส่วนตำบลขวาวได้แต่งตั้ง นายแก้ว สาระบิล เป็นกำนันตำบลขวาวแทน นายเครื่อง วรรณพฤกษ์ ในตอนแรกนั้นมีทั้งหมด 11 หมู่บ้าน

  • พ.ศ. 2510 บ้านกุดแข้ มีประชากรเพิ่มมากขึ้นจึงได้แยกบ้านกุดแข้ออกเป็น 2 หมู่ คือหมู่ที่ 12
  • พ.ศ. 2524 ได้แยกบ้านกุดเรือออกเป็น 2 หมู่ คือหมู่ที่ 13
  • พ.ศ. 2528 ได้แยกบ้านโพธิ์ชันออกเป็น 2 หมู่ คือหมู่ที่ 14
  • วันที่ 16 สิงหาคม 2544 ได้แยกบ้านพันขางออกเป็น 3 หมู่ คือหมู่ที่ 15 และได้แยกบ้านโพธิ์ชันออกเป็น 3 หมู่ คือหมู่ที่ 16[1]

ที่ตั้งและอาณาเขต

แก้

ตำบลนางามมีอาณาเขตติดต่อกับเขตการปกครองข้างเคียงดังต่อไปนี้

การแบ่งเขตการปกครอง

แก้

การปกครองส่วนภูมิภาค

แก้

ตำบลนางามแบ่งพื้นที่การปกครองออกเป็น 16 หมู่บ้าน

หมู่ที่ ชื่อหมู่บ้าน อักษรโรมัน ประชากร (คน) บ้าน (หลัง)
1 โนนโพธิ์ Non Pho 587 166
2 กุดแข้ Kut Khae 660 147
3 พันขาง Phan Khang 318 87
4 พันขาง Phan Khang 366 91
5 โพธิ์ชัน Pho Chan 469 142
6 โพธิ์ตาก Pho Tak 473 141
7 กุดเรือ Kut Ruea 515 131
8 สำโรง Samrong 508 100
9 หนองจอก Nong Chok 300 74
10 น้ำเที่ยง Nam Thiang 605 162
11 นาเรียง Na Riang 451 99
12 กุดแข้ Kut Khae 718 165
13 กุดเรือ Kut Ruea 438 132
14 โพธิ์ชัน Pho Chan 442 134
15 พันขาง Phan Khang 375 96
16 โพธิ์ชัน Pho Chan 380 145
รวม 7,605 2,012
  • ข้อมูลปี 2565[2]

การปกครองส่วนท้องถิ่น

แก้

ท้องที่ตำบลนางามทั้งหมดอยู่ในเขตการปกครองขององค์การบริหารส่วนตำบลนางาม

อ้างอิง

แก้