ตำบลกลาง (อำเภอเสลภูมิ)

ตำบลในอำเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด ประเทศไทย

กลาง เป็นตำบลหนึ่งของอำเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด โดยถือเป็นศูนย์กลางด้านเศรษฐกิจของอำเภอ

ตำบลกลาง
การถอดเสียงอักษรโรมัน
 • อักษรโรมันTambon Klang
ประเทศไทย
จังหวัดร้อยเอ็ด
อำเภอเสลภูมิ
ประชากร
 (2565)
 • ทั้งหมด6,286 คน
รหัสไปรษณีย์ 45120
รหัสภูมิศาสตร์451001
เว็บไซต์www.selaphum.go.th
สารานุกรมประเทศไทย ส่วนหนึ่งของสารานุกรมประเทศไทย

ที่ตั้งและอาณาเขต

แก้

ตำบลกลางมีอาณาเขตติดต่อกับเขตการปกครองข้างเคียงดังต่อไปนี้

การแบ่งเขตการปกครอง

แก้

การปกครองส่วนภูมิภาค

แก้

ตำบลกลางแบ่งพื้นที่การปกครองออกเป็น 11 หมู่บ้าน

หมู่ที่ ชื่อหมู่บ้าน อักษรโรมัน ประชากร (คน) บ้าน (หลัง)
1 ท่าไคร้ Tha Khrai 414 124
2 โคกก่อง Khok Kong 370 134
3 เหนือ Nuea 771 199
4 คุ้มวัดสีทอง Khum Wat Si Thong 528 187
5 คุ้มใต้ Khum Tai 818 209
6 สร้างกกพอก Sang Kok Phok 711 301
7 โคกสะอาด Khok Sa-at 635 259
8 เมืองใหม่ Mueang Mai 842 548
9 ส่างหิน Sang Hin 469 242
10 ท่าไคร้กลาง Tha Khrai Klang 323 94
11 โคกก่องน้อย Khok Kong Noi 405 120
รวม 6,286 2,417
  • ข้อมูลปี 2565[1]

การปกครองส่วนท้องถิ่น

แก้

ท้องที่ตำบลกลางทั้งหมดอยู่ในเขตการปกครองของเทศบาลตำบลเสลภูมิร่วมกับตำบลขวัญเมืองและบางส่วนของตำบลนาเมือง

อ้างอิง

แก้