ตำบลพิมลราช

ตำบลในอำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี ประเทศไทย

พิมลราช เป็นส่วนหนึ่งของอำเภอบางบัวทองซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของจังหวัดนนทบุรี นอกจากนี้ การคมนาคมก็สะดวกสบาย อีกทั้งหมู่บ้านจัดสรรระดับสูงที่มากมายทำให้ประชากรเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว

ตำบลพิมลราช
การถอดเสียงอักษรโรมัน
 • อักษรโรมันTambon Phimon Rat
ประเทศไทย
จังหวัดนนทบุรี
อำเภอบางบัวทอง
ประชากร
 (2563)
 • ทั้งหมด52,684 คน
รหัสไปรษณีย์ 11110
รหัสภูมิศาสตร์120407
สารานุกรมประเทศไทย ส่วนหนึ่งของสารานุกรมประเทศไทย

ประวัติแก้ไข

ตำบลพิมลราชแต่เดิมเป็นหมู่บ้านหนึ่งอยู่ในตำบลบางบัวทอง ต่อมาปี พ.ศ. 2532 ได้แยกตัวมาตั้งเป็นตำบลพิมลราช มี 8 หมู่บ้าน เหตุที่ชื่อว่าตำบลพิมลราชนั้น เนื่องจากมีคลองพระราชาภิมณฑ์เป็นคลองที่สำคัญไหลผ่านตำบล ชาวบ้านส่วนใหญ่อาศัยทำการเกษตร เพาะปลูก ตลอดจนใช้บริโภค คลองนี้จึงเป็นเสมือนชีวิตของตำบล จึงได้เรียกกันว่า "พิมลราช"

ที่ตั้งและอาณาเขตแก้ไข

พื้นที่ตำบลพิมลราชส่วนใหญ่อยู่ในเขตเทศบาลเมืองพิมลราช และบางส่วนอยู่ในเขตเทศบาลเมืองบางบัวทอง มีอาณาเขตติดต่อกับตำบลข้างเคียง ดังนี้

เขตการปกครองแก้ไข

ตำบลพิมลราชมีเขตการปกครองทั้งหมด 8 หมู่บ้าน ได้แก่

 • หมู่ที่ 1 บ้านคลองเจ้า
 • หมู่ที่ 2 บ้านคลองฝั่งเหนือ
 • หมู่ที่ 3 บ้านกล้วย
 • หมู่ที่ 4 บ้านค่ายสาม
 • หมู่ที่ 5 บ้านโรงสวด
 • หมู่ที่ 6 บ้านโสนลอย
 • หมู่ที่ 7 บ้านโรงกระโจม
 • หมู่ที่ 8 บ้านคลองตาชม

ประชากรแก้ไข

เมื่อสิ้นปี พ.ศ. 2563 ตำบลพิมลราชมีประชากรทั้งสิ้น 52,684 คน โดยอยู่ในเขตเทศบาลเมืองพิมลราช 47,874 คน และอยู่ในเขตเทศบาลเมืองบางบัวทอง 4,810 คน ประชากรส่วนใหญ่มีอาชีพทำสวน รับราชการ รัฐวิสาหกิจ บริษัทเอกชน ธุรกิจส่วนตัว รับจ้างทั่วไป และทำงานเอกชน ในท้องที่ตำบลพิมลราชและเทศบาลเมืองบางบัวทอง และบางส่วนเดินทางไปทำงานในกรุงเทพมหานคร

การคมนาคมแก้ไข

ตำบลพิมลราชมีอาณาเขตติดกับตัวอำเภอบางบัวทอง ห่างจากกรุงเทพมหานครประมาณ 22 กิโลเมตร มีเส้นทางคมนาคมดังนี้

สาธารณูปโภคแก้ไข

รถโดยสารประจำทางแก้ไข

 • 127 บางบัวทอง-สะพานสมเด็จพระปิ่นเกล้า
 • 364 บางบัวทอง-นพวงศ์
 • 134 บางบัวทอง-สถานีขนส่งจตุจักร
 • 177 บางบัวทอง-อนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ-มาบุญครอง (วงกลม)
 • 337 นนทบุรี-ปทุมธานี
 • 516 บางบัวทอง-เทเวศร์
 • 528 ไทรน้อย-พระราม 9
 • 688 รังสิต-บางใหญ่
 • 1024 บางบัวทอง-สะพานพระราม 5
 • 1003 บางบัวทอง-ท่าน้ำนนทบุรี
 • รถตู้ปรับอากาศเทสโก้โลตัสปิ่นเกล้า-หมู่บ้านบัวทอง 4
 • รถตู้ปรับอากาศเดอะมอลล์งามวงศ์วาน-หมู่บ้านบัวทอง 4
 • รถตู้ปรับอากาศบางบัวทอง-พระปิ่นเกล้า
 • รถตู้ปรับอากาศบางบัวทอง-พงษ์เพชร (งามวงศ์วาน)
 • รถตู้ปรับอากาศบางบัวทอง-สีลม
 • รถตู้ปรับอากาศบางบัวทอง-ลาดพร้าว (จตุจักร)

สถานที่สำคัญแก้ไข

ดูเพิ่มแก้ไข

แหล่งข้อมูลอื่นแก้ไข

พิกัดภูมิศาสตร์: 13°55′22″N 100°23′23″E / 13.92282°N 100.38965°E / 13.92282; 100.38965