ตำบลปล้อง

ตำบลในอำเภอเทิง จังหวัดเชียงราย ประเทศไทย

"ตำบลปล้อง" (คำเมือง: ปล้อง.JPG) เป็นตำบลหนึ่งในอำเภอเทิง จังหวัดเชียงราย ปัจจุบันมีทั้งส่วนที่อยู่ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลปล้องและเทศบาลตำบลบ้านปล้อง มีสถานที่ศักดิ์สิทธิ์หลายแห่ง เช่น พระธาตุจอมทอง วัดปงสนุก วัดดอนแก้ว วัดดอนแท่น เป็นต้น

ตำบลปล้อง
การถอดเสียงอักษรโรมัน
 • อักษรโรมันTambon Plong
ประเทศ ไทย
จังหวัดเชียงราย
อำเภอเทิง
พื้นที่
 • ทั้งหมด83 [1] ตร.กม. (Formatting error: invalid input when rounding ตร.ไมล์)
ประชากร
 (2554)
 • ทั้งหมด10,343 [2] คน
รหัสไปรษณีย์ 57230 (เฉพาะ ตำบลปล้อง เชียงเคี่ยน แม่ลอย ศรีดอนไชย หนองแรด และหมู่ที่ 5, 7, 12-13, 17, 19, 23 ของตำบลงิ้ว)
รหัสภูมิศาสตร์570403
สารานุกรมประเทศไทย ส่วนหนึ่งของสารานุกรมประเทศไทย

ในช่วงปี พ.ศ. 2539 ยังมีการเสนอโครงการจัดตั้งกิ่งอำเภอต่างๆ หนึ่งในนั้นมีการเสนอให้แยกตำบลปล้อง ตำบลแม่ลอย ตำบลศรีดอนชัย และตำบลเชียงเคี่ยน ออกจากอำเภอเทิง เพื่อตั้งเป็นกิ่งอำเภอปล้อง

อาณาเขตตำบลแก้ไข

ประวัติแก้ไข

ประชาชนในตำบลปล้องเป็นชาวจังหวัดแพร่ จังหวัดลำปาง และจังหวัดเชียงใหม่ ได้พากันมาตั้งบ้านเรือนและได้มีการสร้างพระธาตุจอมทองขึ้น เพื่อเป็นที่สักการบูชาและเป็นที่รวมจิตใจของชาวตำบลในปี พ.ศ. 2517 [3]

สภาพทั่วไปของตำบลแก้ไข

อยู่ห่างจากที่ว่าการอำเภอเทิง ประมาณ 12 กม. อยู่ห่างจาก จังหวัดเชียงราย 52 กม. มีแม่น้ำปล้อง และร่องผักหนาม ไหลผ่านเขตตำบลปล้อง

การแบ่งเขตการปกครองแก้ไข

ตำบลปล้องแบ่งพื้นที่เป็น 12 หมู่บ้าน

 1. หมู่ 1 บ้านเหล่า
 2. หมู่ 2 บ้านจำไฮ
 3. หมู่ 3 บ้านปล้องใต้ (อยู่ในเขตเทศบาลตำบลบ้านปล้อง)
 4. หมู่ 4 บ้านปล้องเหนือ (อยู่ในเขตเทศบาลตำบลบ้านปล้อง)
 5. หมู่ 5 บ้านปล้องตลาด (อยู่ในเขตเทศบาลตำบลบ้านปล้อง)
 6. หมู่ 6 บ้านดอนดินแดง
 7. หมู่ 7 บ้านปล้องกลาง (อยู่ในเขตเทศบาลตำบลบ้านปล้อง)
 8. หมู่ 8 บ้านปล้องส้าน
 9. หมู่ 9 บ้านป่ามื่น
 10. หมู่ 10 บ้านสันป่าสัก (อยู่ในเขตเทศบาลตำบลบ้านปล้อง บางส่วน)
 11. หมู่ 11 บ้านปล้องน้ำล้อม (อยู่ในเขตเทศบาลตำบลบ้านปล้อง)
 12. หมู่ 12 บ้านทุ่งเจริญ

วัดในเขตตำบลแก้ไข

 • วัดพระธาตุจอมทอง
 • วัดปงสนุก
 • วัดดอนแก้ว
 • วัดป่ามื่น
 • วัดดอนแท่น
 • วัดบ้านเหล่า
 • วัดปล้องส้าน
 • วัดอภัย

สถานที่สำคัญแก้ไข

สถานที่ศักดิ์สิทธิ์แก้ไข

สถานที่ท่องเที่ยวแก้ไข

 • อ่างเก็บน้ำขุนปล้อง
 • น้ำตกแก่งขุนปล้อง
 • น้ำตกตาดบอน

สถานศึกษาในเขตตำบลปล้องแก้ไข

 • โรงเรียนปล้องวิทยาคม
 • โรงเรียนบ้านดอนดินแดง
 • โรงเรียนบ้านป่ามื่น
 • โรงเรียนปล้องตลาด
 • โรงเรียนจำไฮบ้านเหล่า
 • โรงเรียนบ้านปล้องใต้
 • โรงเรียนบ้านปล้องส้าน

ทรัพยากรธรรมชาติแก้ไข

 • ทรัพยากรป่าไม้

พื้นที่ป่าไม้ที่สำคัญ ได้แก่ ป่าชุมชน ต.ปล้อง และพื้นที่ป่าเฉลิมพระเกียรติของโรงเรียนปล้องตลาด

 • ทรัพยากรน้ำ

แม่น้ำสำคัญ ได้แก่ แม่น้ำปล้อง ร่องผักหนาม

อ้างอิงแก้ไข

ดูเพิ่มแก้ไข

จังหวัดเชียงราย การเสนอโครงการจัดตั้งกิ่งอำเภอต่างๆในช่วงปี พ.ศ. 2539-ปัจจุบัน

แหล่งข้อมูลอื่นแก้ไข

http://www.plongwittayakhom.ac.th/ http://wikimapia.org/10936327/th/ตำบลปล้อง http://www.hotsia.com/tumbon/570403.shtml Archived 2013-09-11 ที่ เวย์แบ็กแมชชีน