ตำบลบ่อผุด

ตำบลในอำเภอเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี ประเทศไทย

ตำบลบ่อผุด เป็นตำบลในอำเภอเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี แบ่งการปกครองออกเป็น 6 หมู่บ้าน ได้แก่ บ้านบ่อผุด บ้านเฉวงน้อย บ้านเกาะฟาน บ้านบางรักษ์ บ้านปลายแหลม และ บ้านเฉวงใหญ่ มีประชากร 20,030 คน (ชาย 9,677 คน หญิง 10,353 คน)


อ้างอิงแก้ไข