ตำบลตาลสุม

ตำบลในอำเภอตาลสุม จังหวัดอุบลราชธานี ประเทศไทย

ตำบลตาลสุม เป็นตำบลในอำเภอตาลสุม จังหวัดอุบลราชธานี อยู่ในการบริหารของเทศบาลตำบลตาลสุม และองค์การบริหารส่วนตำบลตาลสุม ตั้งอยู่ห่างจากเมืองอุบลราชธานีประมาณ 35 กิโลเมตร

ตำบลตาลสุม
การถอดเสียงอักษรโรมัน
 • อักษรโรมันTambon Tan Sum
แผนที่แสดงที่ตั้งของตำบลตาลสุม
แผนที่แสดงที่ตั้งของตำบลตาลสุม
ประเทศไทย
จังหวัดอุบลราชธานี
อำเภอตาลสุม
ประชากร
 (2562)[1]
 • ทั้งหมด8,880 คน
รหัสไปรษณีย์ 34330
รหัสภูมิศาสตร์342001
เว็บไซต์www.tansum.go.th (ทต.ตาลสุม)
www.tansumsao.go.th (อบต.ตาลสุม)
สารานุกรมประเทศไทย ส่วนหนึ่งของสารานุกรมประเทศไทย

ภูมิศาสตร์ แก้

สภาพพื้นที่โดยทั่วไปของตำบลตาลสุมเป็นที่ราบลุ่มแม่น้ำมูล ตั้งอยู่สูงกว่าระดับน้ำทะเลประมาณ 130–140 เมตร มีความลาดเทจากด้านทิศตะวันตกและทิศใต้สู่พื้นที่ตอนกลางของตำบลและลาดเอียงไปทางทิศเหนือ เป็นลักษณะพื้นที่ลูกคลื่นลอนราบ[2] มีแหล่งน้ำเอื้ออำนวยในการประกอบอาชีพทางการเกษตรและประมง เพราะมีแม่น้ำมูลไหลผ่านด้านใต้ และมีลำห้วยหลายสายไหลผ่าน และส่วนใหญ่มีน้ำขังตลอดปี มีอาณาเขตติดต่อกับตำบลข้างเคียง ดังนี้

ประวัติศาสตร์ แก้

พื้นที่บริเวณบ้านตาลสุมมีต้นตาลจำนวนมาก ทำให้มีชื่อว่า "ตาลชุม" ต่อมาได้เพี้ยนเป็น "ตาลสุม" ตำบลตาลสุมเดิมอยู่ในเขตการปกครองของอำเภอพิบูลมังสาหาร โดยได้แยกออกจากอำเภอพิบูลมังสาหาร ตั้งเป็นกิ่งอำเภอตาลสุม เมื่อวันที่ 18 กันยายน พ.ศ. 2521 และยกฐานะเป็นอำเภอตาลสุม เมื่อวันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2531[3]

เขตการปกครอง แก้

 
เขตเทศบาลตำบลตาลสุม (สีแดง)

ตำบลตาลสุมแบ่งออกเป็น 15 หมู่บ้าน โดยพื้นที่บางส่วนของหมู่ที่ 3, 5, 10 และ 11 อยู่ในเขตรับผิดชอบของเทศบาลตำบลตาลสุม จากข้อมูลปี พ.ศ. 2562 มีประชากรในเขตเทศบาลทั้งหมดประมาณ 3,233 คน นอกเขตเทศบาลประมาณ 5,647 คน[1]

 • หมู่ที่ 1 บ้านม่วงโคน
 • หมู่ที่ 2 บ้านดอนรังกา
 • หมู่ที่ 3 บ้านนาห้วยแคน
 • หมู่ที่ 4 บ้านดอนพันชาด
 • หมู่ที่ 5 บ้านนามน
 • หมู่ที่ 6 บ้านดอนตะลี
 • หมู่ที่ 7 บ้านปากห้วย
 • หมู่ที่ 8 บ้านโนนค้อ
 • หมู่ที่ 9 บ้านแก่งกบ
 • หมู่ที่ 10 บ้านนามน
 • หมู่ที่ 11 บ้านตาลสุม
 • หมู่ที่ 12 บ้านคําไม้ตาย
 • หมู่ที่ 13 บ้านปากเซ
 • หมู่ที่ 14 บ้านโนนสวรรค์
 • หมู่ที่ 15 บ้านทุ่งเจริญ

สถานศึกษา แก้

โรงเรียนมัธยม สพฐ.

 • โรงเรียนตาลสุมพัฒนา

โรงเรียนประถม สพฐ.

 • โรงเรียนบ้านนามน
 • โรงเรียนบ้านนาห้วยแคน

อ้างอิง แก้

 1. 1.0 1.1 https://stat.bora.dopa.go.th/stat/statnew/statyear/#/TableTemplate/Area/statpop สถิติจำนวนประชากรและบ้าน ระบบสถิติทางการทะเบียน
 2. https://www.tansumsao.go.th/about-us/general-info เก็บถาวร 2021-01-29 ที่ เวย์แบ็กแมชชีน สภาพทั่วไป
 3. https://www.tansumsao.go.th/about-us/history เก็บถาวร 2021-01-29 ที่ เวย์แบ็กแมชชีน ประวัติความเป็นมา

แหล่งข้อมูลอื่น แก้