ตำบลคำหว้า

ตำบลในอำเภอตาลสุม จังหวัดอุบลราชธานี ประเทศไทย

ตำบลคำหว้า เป็นตำบลในอำเภอตาลสุม จังหวัดอุบลราชธานี อยู่ในการบริหารขององค์การบริหารส่วนตำบลคำหว้าทั้งตำบล ระยะห่างจากอำเภอตาลสุม 6 กิโลเมตร และห่างจากจังหวัดอุบลราชธานี ประมาณ 38 กิโลเมตร

ตำบลคำหว้า
การถอดเสียงอักษรโรมัน
 • อักษรโรมันTambon Kham Wa
แผนที่แสดงที่ตั้งของตำบลคำหว้า
แผนที่แสดงที่ตั้งของตำบลคำหว้า
ประเทศไทย
จังหวัดอุบลราชธานี
อำเภอตาลสุม
พื้นที่
 • ทั้งหมด50 ตร.กม. (20 ตร.ไมล์)
ประชากร
 (2552)
 • ทั้งหมด3,718 คน
 • ความหนาแน่น74.36 คน/ตร.กม. (192.6 คน/ตร.ไมล์)
รหัสไปรษณีย์ 34330
รหัสภูมิศาสตร์342006
สารานุกรมประเทศไทย ส่วนหนึ่งของสารานุกรมประเทศไทย

อาณาเขตติดต่อ แก้

ประวัติศาสตร์ แก้

ตำบลคำหว้า แยกมาจากตำบลนาคาย ตำบลสำโรง และตำบลตาลสุมบางส่วน ราษฎรตำบลคำหว้าส่วนใหญ่มีรากเหง้าเดียวกันกับชาวอุบลโดยทั่วไป โดยเฉพาะประวัติศาสตร์สมัยพระวอพระตา ราษฎรบางส่วนอพยพมาจากบ้านกระบูน เขตอำเภอเมืองอุบล(ปัจจุบันขึ้นกับอำเภอดอนมดแดง)เมื่อประมาณร้อยปีที่ผ่านมาแล้วมาตั้งถิ่นฐานบริเวณบ้านคำหว้า ซึ่งมีความอุดมสมบูรณ์เหมาะแก่การทำมาหากิน

ภูมิศาสตร์ แก้

ภูมิประเทศ แก้

สภาพพื้นที่โดยทั่วไปของตำบลคำหว้าเป็นที่ราบ มีแหล่งน้ำเอื้ออำนวยในการประกอบอาชีพทางการเกษตรและสัตว์เลี้ยงเป็นอย่างมาก

ภูมิอากาศ แก้

แบ่งสภาพอากาศในตำบลออกเป็น 3 ฤดู คือ

  • ฤดูฝน ประมาณเดือนพฤษภาคม - ตุลาคม
  • ฤดูหนาว ประมาณเดือนตุลาคม - มีนาคม
  • ฤดูร้อน ประมาณเดือนมีนาคม - พฤษภาคม

เขตการปกครอง แก้

ตำบลคำหว้าแบ่งออกเป็น 6 หมู่บ้าน มีประชากรทั้งหมด 3,684 คน ดังนี้

  • หมู่ที่ 1 บ้านคำหว้า
  • หมู่ที่ 2 บ้านคำหว้า
  • หมู่ที่ 3 บ้านห้วยดู่
  • หมู่ที่ 4 บ้านนาทมเหนือ
  • หมู่ที่ 5 บ้านไฮหย่อง
  • หมู่ที่ 6 บ้านนาทมใต้

อ้างอิง แก้