ตำบลจิกเทิง

ตำบลในอำเภอตาลสุม จังหวัดอุบลราชธานี ประเทศไทย

ตำบลจิกเทิง เป็นตำบลหนึ่งของอำเภอตาลสุม จังหวัดอุบลราชธานี ราษฎรได้อพยพมาจากอำเภอพิบูลมังสาหาร แล้วมาตั้งรกรากอยู่ที่บ้านจิกเทิง หมู่ที่ 1 สภาพตำบลเป็นพื้นที่ราบลุ่ม มีน้ำท่วมเกือบทุกปี เป็นพื้นที่กว้างขวาง พื้นที่นี้เขาเรียกกันว่าทุ่งมาหิว มีเนื้อที่ประมาณ 3,000 ไร่เศษ ตำบลจิกเทิงมีมาประมาณ 200 ปีมาแล้ว

ตำบลจิกเทิง
การถอดเสียงอักษรโรมัน
 • อักษรโรมันTambon Chik Thoeng
แผนที่แสดงที่ตั้งของตำบลจิกเทิง
แผนที่แสดงที่ตั้งของตำบลจิกเทิง
ประเทศไทย
จังหวัดอุบลราชธานี
อำเภอตาลสุม
ประชากร
 (2552)
 • ทั้งหมด5,231 คน
รหัสไปรษณีย์ 34330
รหัสภูมิศาสตร์342003
สารานุกรมประเทศไทย ส่วนหนึ่งของสารานุกรมประเทศไทย

อาณาเขตตำบล แก้ไข

การแบ่งเขตการปกครอง แก้ไข

ปัจจุบันมีการแบ่งการปกครองออกเป็น 9 หมู่บ้าน คือ

  • บ้านจิกเทิง หมู่ที่ 1
  • บ้านจิกลุ่ม หมู่ที่ 2
  • บ้านเชียงแก้ว หมู่ที่ 3
  • บ้านเชียงแก้ว หมู่ที่ 4
  • บ้านดอนโด่ หมู่ที่ 5
  • บ้านดอนยุง หมู่ที่ 6
  • บ้านค้อ หมู่ที่ 7
  • บ้านดอนแป้นลม หมู่ที่ 8
  • บ้านสร้างคำ หมู่ที่ 9

ประชากร แก้ไข

จำนวนประชากรในเขตตำบล 5,231 คน และจำนวนหลังคาเรือน 1,225 หลังคาเรือน

อาชีพ แก้ไข

อาชีพหลักของประชากรคือการทำนา ส่วนอาชีพเสริมคือการทำหัตถกรรมในครัวเรือน เช่น ทอเสื่อ ทำแจ่วบอง ทำข้าวหลาม ทำบั้งไฟ

การคมนาคม แก้ไข

การเดินทางเข้าสู่ตำบลโดยรถยนต์และรถจักรยานยนต์ ระยะทาง 12 กิโลเมตร เป็นถนนลาดยาง

อ้างอิง แก้ไข

แหล่งข้อมูลอื่น แก้ไข