ตำบลกำแพงเพชร

ตำบลในอำเภอรัตภูมิ จังหวัดสงขลา ประเทศไทย

ตำบลกำแพงเพชร เป็นตำบลในอำเภอรัตภูมิ จังหวัดสงขลา เดิมเป็นตำบลในเขตการปกครองของอำเภอปากพะยูน จังหวัดพัทลุง เมื่อ พ.ศ. 2435 ต่อมาเข้ามาอยู่ในเขตการปกครองของจังหวัดสงขลา เรียกว่า อำเภอกำแพงเพชร และปี พ.ศ. 2480 เปลื่ยนชื่อเป็น "อำเภอรัตภูมิ" มีระยะห่างจากศาลากลางจังหวัดสงขลา 60 กิโลเมตร ตำบลกำแพงเพชรมีพื้นที่รวมทั้งสิ้น 86.6 ตารางกิโลเมตร (54,125 ไร่)

ตำบลกำแพงเพชร
ตำบล
Kamphaeng Phet, Rattaphum District, Songkhla 90180, Thailand - panoramio (1).jpg
ตำบลกำแพงเพชร
อักษรไทยตำบลกำแพงเพชร
อักษรโรมันTambon Kamphaeng Phet
อำเภอรัตภูมิ
จังหวัดสงขลา
พื้นที่86.6 ตร.กม.
ประชากร22,259 คน (พ.ศ. 2561)
ความหนาแน่น260 คน/ตร.กม. (670 คน/ตร.ไมล์)
รหัสทางภูมิศาสตร์900901
รหัสไปรษณีย์90180
สารานุกรมประเทศไทย ส่วนหนึ่งของสารานุกรมประเทศไทย

ภูมิศาสตร์แก้ไข

สภาพพื้นที่ของตำบลกำแพงเพชรเป็นที่ราบ บางส่วนเป็นภูเขาสูงทางด้านทิศใต้ของตำบล แหล่งน้ำส่วนใหญ่มีต้นกำเนิดจากทิวเขาสันกาลาคีรีทางด้านตะวันตก มีอาณาเขตติดต่อดังนี้

 • ทิศเหนือ ติดต่อตำบลควนรู อำเภอรัตภูมิ
 • ทิศตะวันออก ติดต่ออำเภอควนเนียง
 • ทิศใต้ ติดต่ออำเภอหาดใหญ่
 • ทิศตะวันตก ติดต่อตำบลท่าชะมวง อำเภอรัตภูมิ

สภาพพื้นที่ตำบลกำแพงเพชร เป็นที่ราบ พื้นที่บางส่วนเป็นภูเขาสูง ทางด้านทิศใต้ของตำบล แหล่งน้ำส่วนใหญ่มีต้นกำเนิดจากทิวเขาทางด้านตะวันตก ซึ่งอยู่ในเขตพื้นที่ตำบลท่าชะมวง มีคลองสายหลักไหลผ่านคือ คลองรัตภูมิ คลองเขาล้อน คลองยางแดงและคลองหินดำ

การปกครองส่วนท้องถิ่นแก้ไข

 
สัญลักษ์ตำบลกำแพงเพชร

ตำบลกำแพงเพชรประกอบด้วยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 2 แห่ง ได้แก่

 • เทศบาลเมืองกำแพงเพชร ครอบคลุมพื้นที่บางส่วนของตำบลกำแพงเพชร
 • เทศบาลตำบลกำแพงเพชร ครอบคลุมพื้นที่ตำบลกำแพงเพชร (เฉพาะนอกเขตเทศบาลเมืองกำแพงเพชร)

เศรษฐกิจแก้ไข

 
อาชีพกรีดยางพารา

อาชีพ ตำบลกำแพงเพชร สภาพพื้นที่ส่วนใหญ่เป็นที่ราบ บางส่วนเป็นภูเขาจึงเอื้ออำนวยต่อการประกอบอาชีพทางการเกษตร เศรษฐกิจส่วนใหญ่เกิดจากผลผลิตทางการเกษตร นอกจากนี้ภาคเอกชนได้มาจัดตั้งโรงงานอุตสาหกรรมในตำบลอันทำให้เกิดการจ้างแรงงานในพื้นที่ ประกอบกับหน่วยงานภาครัฐเข้ามาสนับสนุนให้ราษฎรได้มีความรู้ในด้านการประกอบอาชีพและรายได้เพิ่มขึ้นการประกอบอาชีพของราษฎรในพื้นที่ตำบลกำแพงเพชร แยกได้ดังนี้

 • ประกอบอาชีพยางพารา จำนวน 1,300 ครัวเรือน คิดเป็น 35.75 %
 • ประกอบอาชีพทำนา จำนวน 965 ครัวเรือน คิดเป็น 26.54 %
 • ประกอบอาชีพเลี้ยงสัตว์ จำนวน 570 ครัวเรือน คิดเป็น 15.68 %
 • ประกอบอาชีพค้าขาย จำนวน 375 ครัวเรือน คิดเป็น 10.31 %
 • ประกอบอาชีพอื่น ๆ จำนวน 426 ครัวเรือน คิดเป็น 11.72 %

สถานที่ท่องเที่ยวแก้ไข

 
วัดเขาตกน้ำ
 • วัดใหม่ทุ่งคาเป็นวัดพัฒนาตัวอย่าง
 • วัดเขาตกน้ำเป็นวัดเก่าแก่ของอำเภอรัตภูมิ
 • น้ำตกโตนปลิวเป็นน้ำตกที่สวยงามที่มีเส้นทางผ่านถนนในตำบล

อ้างอิงแก้ไข

แหล่งข้อมูลอื่นแก้ไข