ระวังสับสนกับ วัดพระธาตุดอยคำ

บริษัท ดอยคำผลิตภัณฑ์อาหาร จำกัด ก่อตั้งเมื่อ วันที่ 8 สิงหาคม พ.ศ. 2537 ดำเนินธุรกิจด้านผลิตภัณฑ์อาหารแปรรูป ในรูปแบบธุรกิจเพื่อสังคม หรือ Social Business เพื่อสร้างตลาดรองรับผลิตผลทางการเกษตรและส่งเสริมเกษตรกรจากโครงการในพระราชดำริ

บริษัท ดอยคำผลิตภัณฑ์อาหาร จำกัด
ชื่อโรมัน
Doi Kham Food Products Co.,Ltd.
ก่อตั้ง8 สิงหาคม พ.ศ. 2537 (27 ปี)
สำนักงานใหญ่เลขที่ 117/1 ถนนพญาไท แขวงถนนเพชรบุรี เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400
ผลิตภัณฑ์ผลิตภัณฑ์อาหารแปรรูป
เว็บไซต์www.doikham.co.th

ประวัติแก้ไข

จากการเสด็จประพาสต้นภาคเหนือของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช เมื่อ พ.ศ. 2512 ทรงทอดพระเนตรเห็นความทุกข์ยากลำบากของราษฎร และปัญหาการปลูกฝิ่น อันเป็นภัยต่อความมั่นคงของชาติและเป็นการทำลายทรัพยากรธรรมชาติ จึงมีพระราชดำริให้จัดตั้งโครงการพระบรมราชานุเคราะห์ชาวเขาขึ้น เพื่อแก้ปัญหาการปลูกฝิ่น โดยโครงการส่งเสริมให้ปลูกพืชชนิดอื่นทดแทนเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตชาวไทยภูเขา ต่อมาในปี พ.ศ. 2537 ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้สำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ จัดตั้งนิติบุคคลชื่อ บริษัท ดอยคำผลิตภัณฑ์อาหาร จำกัด (Doi Kham Food Products Co.,Ltd.)[1] เพื่อความสะดวกในการดำเนินธุรกิจเชิงพาณิชย์ โดยรองรับผลผลิตของมูลนิธิโครงการหลวงและเกษตรกรในพื้นที่โดยรอบโรงงานหลวงอาหารสำเร็จรูป ทั้ง 3 แห่ง เพื่อผลิตสินค้าที่มีคุณภาพภายใต้ชื่อตราผลิตภัณฑ์ ดอยคำ

การดำเนินธุรกิจแก้ไข

บริษัท ดอยคำผลิตภัณฑ์อาหาร จำกัด มีวัตถุประสงค์หลักตามกระแสพระราชดำริ การดำเนินกิจการจึงเน้นการตลาดเฉพาะผลิตภัณฑ์และผลผลิตที่ได้จากการพัฒนาคุณภาพชีวิตของชนเผ่าที่อยู่อาศัยบนที่สูงเป็นอันดับแรก ปกติพื้นที่สูงมีอุณหภูมิเหมาะสมต่อการปลูกพืชเมืองหนาวโดยเฉพาะพืชประเภทผัก ผลไม้และดอกไม้เมืองหนาว

ผลิตภัณฑ์ของดอยคำ ได้แก่ น้ำผักและน้ำผลไม้ สินค้าเกษตรอินทรีย์ และสินค้าแปรรูปต่าง ๆ จากโครงการหลวงมากมาย ทั้งผลไม้อบแห้ง, น้ำผึ้ง, นมถั่วเหลือง, สมุนไพรแห้ง, ผลิตภัณฑ์ทาขนมปัง, น้ำผลไม้เข้มข้น ข้าวกล้อง และผลไม้ในน้ำเชื่อม[2] ผลิตภัณฑ์ได้รับการตอบรับที่ดีจากตลาดคือ เครื่องดื่มน้ำมะเขือเทศ[3]

โรงงานหลวงอาหารสำเร็จรูปแก้ไข

  • โรงงานหลวงอาหารสำเร็จรูปที่ 1 (ฝาง) ตั้งอยู่ที่บ้านยาง ตำบลแม่งอน อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่ จัดเป็นโรงงานหลวงอาหารสำเร็จรูปแห่งแรกที่จัดตั้งขึ้นเพื่อให้ความเป็นอยู่ของประชาชนดีขึ้น ก่อตั้งขึ้นเมื่อราว พ.ศ. 2515
  • โรงงานหลวงอาหารสำเร็จรูปที่ 2 (แม่จัน) ตั้งอยู่ที่หมู่บ้านป่าห้า ตำบลป่าซาง อำเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย ก่อตั้งขึ้นเมื่อราว พ.ศ. 2517
  • โรงงานหลวงอาหารสำเร็จรูปที่ 3 (เต่างอย) ตั้งอยู่ที่บ้านนางอย อำเภอเต่างอย จังหวัดสกลนคร ก่อตั้งเมื่อ วันที่ 11 พฤศจิกายน พ.ศ. 2524

สาขาแก้ไข

ปัจจุบันร้านดอยคำมีทั้งหมด 48 สาขา ได้แก่

อ้างอิงแก้ไข

  1. ""ดอยคำ" ผลิตภัณฑ์คุณภาพจากโครงการหลวง เพื่อคนไทย". ผู้จัดการออนไลน์. 11 ตุลาคม 2561. สืบค้นเมื่อ 15 กรกฎาคม 2562. Check date values in: |access-date=, |date= (help)
  2. "โครงการหลวงดอยคำ เกษตรเพื่อชุมชนที่พ่อสร้างเพื่อคนไทย". ธนาคารกรุงศรีอยุธยา. 25 มิถุนายน 2561. คลังข้อมูลเก่า เก็บจาก แหล่งเดิม เมื่อ 2019-07-15. สืบค้นเมื่อ 2019-07-15. Check date values in: |date= (help)
  3. "ภาษีความหวานฉุด "ดอยคำ" ปรับแผนฟื้นยอด-กำลังซื้อ". ประชาชาติธุรกิจ. 25 มิถุนายน 2561. Check date values in: |date= (help)

แหล่งข้อมูลอื่นแก้ไข