ถนนหน้าพระลาน (อักษรโรมัน: Thanon Na Phra Lan) เป็นถนนในแขวงพระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร ตั้งต้นจากปลายถนนราชดำเนินในต่อถนนสนามไชยที่มุมป้อมเผด็จดัสกร ไปตามกำแพงพระบรมมหาราชวัง ตัดกับถนนมหาราช ไปสุดที่ท่าช้างวังหลวง ริมแม่น้ำเจ้าพระยา รวมระยะทาง 550 เมตร[1]

ถนนหน้าพระลานช่วงผ่านวัดพระศรีรัตนศาสดาราม

ถนนหน้าพระลานเป็นทางสัญจรเดิมที่มีมาแต่เริ่มสร้างพระนคร ตัดขึ้นในรัชกาลพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช เดิมมีชื่อว่า ถนนท่าช้างวังหลวง เนื่องจากเป็นเส้นทางที่ช้างหลวงลงท่าอาบน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยา พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวมีพระบรมราชโองการให้เรียกชื่อว่า ถนนหน้าพระลาน ต่อมามีการปรับปรุงถนนในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เพื่อใช้ในพระราชพิธีต่าง ๆ[1] โดยขยายจากถนนเดิมที่เป็นถนนพูนดินสูงปูด้วยอิฐเรียงตะแคง[2] เหตุที่ชื่อถนนหน้าพระลานเพราะเป็นถนนที่อยู่หน้าพระลานพระบรมมหาราชวัง

ระเบียงภาพ แก้


อ้างอิง แก้

  1. 1.0 1.1 ปริญญา ตรีน้อยใส; จตุพร จันทน์เทศ (2 มกราคม 2023). "ถนนแห่งกรุงรัตนโกสินทร์ : ถนนเก้าสายสั้นๆ ที่มีประวัติความเป็นมายาวนาน". ศิลปวัฒนธรรม. มติชน.
  2. "กรุงรัตนโกสินทร์". ศูนย์สารสนเทศกรุงเทพมหานคร. กองสารสนเทศภูมิศาสตร์ สำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล กรุงเทพมหานคร. 2013.

แหล่งข้อมูลอื่น แก้