เปิดเมนูหลัก

ดวงแข อรรณนพพร อดีตสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร จังหวัดขอนแก่น อดีตสมาชิกวุฒิสภา จังหวัดขอนแก่น เป็นแกนนำในการนำกลุ่มแนวร่วมประชาธิปไตยต่อต้านเผด็จการแห่งชาติปิดถนนมิตรภาพอ้างว่าเพื่อไม่ให้ทหารสามารถเข้าสู่กรุงเทพมหานครในขณะนั้น อีกทั้งเป็นแกนนำในการตรวจค้นรถทหารด้วยตนเองโดยมีชาวบ้านได้ทำการบุกรุกรถไฟและปิดถนนมิตรภาพบริเวณสี่แยกโรงพยาบาล อำเภอพล จังหวัดขอนแก่น

ดวงแข อรรณนพพร
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดขอนแก่น เขต 8
ดำรงตำแหน่ง
3 กรกฎาคม พ.ศ. 2554 – 9 พฤษภาคม พ.ศ. 2556
ข้อมูลส่วนบุคคล
เกิด 2 ตุลาคม พ.ศ. 2505 (57 ปี)
ประเทศไทย
พรรคการเมือง เพื่อไทย
คู่สมรส พงศกร อรรณนพพร
ศาสนา พุทธ

ประวัติแก้ไข

ดวงแข อรรณนพพร เกิดเมื่อวันที่ 2 ตุลาคม พ.ศ. 2505 ที่จังหวัดขอนแก่น สำเร็จการศึกษาระดับประถมศึกษาจากโรงเรียนเมืองพลพิทยาคม ระดับปริญญาตรีครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิทยาศาสตร์ทั่วไป วิทยาลัยครูสวนสุนันทา ระดับปริญญาโทศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขารัฐศาสตร์โครงการการจัดการทางการเมือง มหาวิทยาลัยรามคำแหง

ชีวิตครอบครัวแก้ไข

เครื่องราชอิสริยาภรณ์แก้ไข

อ้างอิงแก้ไข

แหล่งข้อมูลอื่นแก้ไข