ฌูล พระคาร์ดินัลมาซาแร็ง (ฝรั่งเศส: Jules Cardinal Mazarin) หรือชื่อเกิดคือ จุยลิโอ ไรมอนโด มัซซารีโน (อิตาลี: Giulio Raimondo Mazzarino) เป็นดยุกแห่งเรอแตล มาแยน และเนอแวร์ เกิดที่ราชอาณาจักรเนเปิลส์ ในปี ค.ศ. 1602 เป็นพระคาร์ดินัลชาวอิตาลี และมีบทบาทสำคัญในการช่วยพระเจ้าหลุยส์ที่ 14 แห่งฝรั่งเศสขณะยังทรงพระเยาว์ปกครองประเทศ

พระคุณเจ้าพระคาร์ดินัล
มาซาแร็ง
มุขมนตรีแห่งรัฐฝรั่งเศส
ดำรงตำแหน่ง
4 ธันวาคม 1642 – 9 มีนาคม 1661
กษัตริย์พระเจ้าหลุยส์ที่ 13
สมเด็จพระราชินีอานน์ (ผู้สำเร็จราชการ)
พระเจ้าหลุยส์ที่ 14
ก่อนหน้าดยุกแห่งรีเชอลีเยอ
ถัดไปฌ็อง-บาติสต์ กอลแบร์
ข้อมูลส่วนบุคคล
เกิด
Giulio Raimondo Mazzarino

14 กรกฎาคม ค.ศ. 1602(1602-07-14)
เพสชีนา ราชอาณาจักรเนเปิลส์
เสียชีวิต9 มีนาคม ค.ศ. 1661(1661-03-09) (58 ปี)
แว็งเซน ราชอาณาจักรฝรั่งเศส
เชื้อชาติฝรั่งเศส
ศาสนาโรมันคาทอลิก
วิชาชีพบาทหลวง, นักการเมือง

เขาเคยเป็นนายทหารกองทัพของบิชอปแห่งโรม ได้รับการศึกษาจากโรมและมาดริด ต่อมาได้รับการแต่งตั้งให้เป็นเอกอัครสมณทูตสันตะสำนักประจำราชสำนักพระเจ้าหลุยส์ที่ 13 แห่งฝรั่งเศส เมื่อออกจากการทูตแล้วก็ได้เข้ารับราชการกับพระเจ้าหลุยส์ที่ 13 และได้โอนสัญชาติเป็นชาวฝรั่งเศส ต่อมารีเชอลีเยอแต่งตั้งให้มาซาแร็งเป็นบิชอป เพราะพอใจว่ามีความรู้ในเรื่องการเมืองยุโรปเป็นอย่างดี

เมื่อพระเจ้าหลุยส์ที่ 13 สวรรคต มาซาแร็งได้เข้ามามีส่วนช่วยในการบริหารประเทศเมื่อครั้งที่พระเจ้าหลุยส์ที่ 14 ยังทรงพระเยาว์และยังคงสืบทอดนโยบายที่พระคาร์ดินัลรีเชอลีเยอได้วางรากฐานไว้ มาซาแร็งเป็นผู้มีความสามารถและไม่ชอบสงครามผิดกับรีเชอลีเยอ แต่สิ่งหนึ่งที่เหมือนกันคือการยกย่องพระมหากษัตริย์ให้เป็นพระเจ้าแผ่นดินในระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชย์ให้มากที่สุดเท่าที่จะทำได้ เขาดำรงตำแหน่งอัครมหาเสนาบดีในพระเจ้าหลุยส์ที่ 14 เป็นเวลา 18 ปี ถึงแก่อสัญกรรมวันที่ 1 มีนาคม พ.ศ. 1661 ณ กรุงปารีส ราชอาณาจักรฝรั่งเศส เมื่อมีอายุได้ 59 ปี