บทความนี้เกี่ยวกับซุนฮิวที่เป็นที่ปรึกษาของโจโฉ สำหรับพระเจ้าซุนฮิวที่เป็นจักรพรรดิแห่งง่อก๊ก ดูที่ ซุนฮิว (ง่อก๊ก)

ซุนฮิว (Xun You) เป็นที่ปรึกษาคนสำคัญของโจโฉ เป็นหลานอาของซุนฮก เข้ารับราชการกับโจโฉพร้อมกับซุนฮกผู้อา มีสติปัญญาเฉลียวฉลาด ให้คำแนะนำที่มีประโยชน์ต่อโจโฉเสมอ

ซุนฮิว
ที่ปรึกษาแห่งวุยก๊ก
ถึงแก่กรรม พ.ศ. 757
ชื่อ
อักษรจีนตัวเต็ม 荀攸
อักษรจีนตัวย่อ 荀攸
สำเนียงจีนฮกเกี้ยน ซุนฮิว

ต่อมา โจโฉคิดตั้งตนเป็นวุยอ๋อง (ขณะนั้นโจโฉดำรงตำแหน่งวุยก๋ง) ซุนฮิวคัดค้านการตั้งตนเป็นอ๋องของโจโฉ ทำให้โจโฉไม่พอใจและพูดจาต่อว่าทำให้ซุนฮิว พอกลับถึงบ้านซุนฮิวจึงป่วยและเสียชีวิตในเวลาต่อมา