ศพ คือ ร่างของมนุษย์ที่ตายแล้ว แต่ก็มีคดีแปลก ๆ เช่น มีหญิงผู้หนึ่งได้เสียชีวิตลงและเมื่อกำลังชันสูตรพลิกศพอยู่นั้นสัญญานชีพจรก็กลับมาและสามารถใช้ชีวิตได้เหมือนคนปกติทั่วไป สุดท้ายแล้วเจ้าตัวก็ออกมายอมรับว่าได้กินยาเกินขนาด ดั้งนั้นการยืนยันว่าตายแล้วหรือไม่ มีการสังเกตดังนี้

  • ไม่มีสติสัมปชัญญะ
  • ไม่มี reflex Muscular Flaccidity ตอบสนองต่อการกระตุ้น
  • หัวใจหยุดเต้น ไม่มีการหายใจ
  • ไม่มีปฏิกิริยาแห่งชีวิต (อังกฤษ: Vital Reaction) หรือสิ่งใด ๆ ที่บ่งบอกว่ายังมีชีวิตอยู่
  • ไม่มีปฏิกิริยาแห่งชีวิตที่ลูกตา
ศพ
ซากแกะ

เมื่อผู้ตายมีการเปลี่ยนแปลงของร่างกายในระยะแรกแล้ว การเปลี่ยนแปลงในระยะหลังของร่างกาย เป็นการบ่งบอกถึงสภาพร่างกายของผู้ตาย รวมทั้งเป็นการชี้บ่งลักษณะการตายของผู้ตาย ได้แก่

ดูเพิ่ม

แก้