ซัลเฟอร์เฮกซะฟลูออไรด์

ซัลเฟอร์เฮกซาฟลูออไรด์ (Sulfur hexafluoride) เป็นสารประกอบอนินทรีย์ มีสูตรเคมี SF6 เป็นก๊าซโพพิแลนต์ไม่มีกลิ่น ไม่มีพิษ ไม่ไวต่อปฏิกิริยา มีความหนาแน่น 6.13 g/L ที่ระดับน้ำทะเล มากกว่าอากาศ 6 เท่า ถูกค้นพบเป็นครั้งแรกโดย Henri Moira และ Paul Lebeau ในปี ค.ศ. 1901

Sulfur hexafluoride
Structure and dimensions of the sulfur hexafluoride molecule
Ball-and-stick model of sulfur hexafluoride
Space-filling model of sulfur hexafluoride
ชื่อตาม IUPAC Sulfur hexafluoride
Sulfur(VI) fluoride
ชื่ออื่น Sulfur fluoride
Elagas™
Esaflon™
เลขทะเบียน
เลขทะเบียน CAS [2551-62-4][CAS]
UN number 1080
RTECS number WS4900000
SMILES
 
คุณสมบัติ
สูตรเคมี SF6
มวลต่อหนึ่งโมล 146.06 g/mol
ลักษณะทางกายภาพ colorless, odorless gas
ความหนาแน่น 6.164 g/L (gas, 1 bar: ~5.1 times denser than air)
1.329 g/ml (liquid, 25 °C)
2.510 g/cm3 (solid, −50.8 °C)
จุดเดือด

−64 °C (209 K) (subl.)
decomp. at ca. 500 °C (773 K)

ความสามารถละลายได้ ใน น้ำ low
โครงสร้าง
Coordination
geometry
octahedral (Oh)
Dipole moment zero
ความอันตราย
MSDS External MSDS
EU Index Not listed
อันตรายหลัก Asphyxiant in high concentrations, no odour warning
สารประกอบอื่นที่เกี่ยวข้องกัน
แคทไอออนที่เกี่ยวข้อง
หากมิได้ระบุเป็นอื่น ข้อมูลข้างต้นนี้คือข้อมูลสาร ณ ภาวะมาตรฐานที่ 25 °C, 100 kPa
สถานีย่อย:เคมี

ซัลเฟอร์เฮกซาฟลูออไรด์ไม่ละลายในน้ำ แต่ละลายในตัวทำละลาย นิยมใช้ประโยชน์ในอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์ โดยเฉพาะในการผลิตเซอร์กิตเบรกเกอร์ และสวิตช์เกียร์ที่ใช้กับระบบไฟฟ้าแรงสูง

คณะกรรมการระหว่างรัฐบาลว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ระบุว่าซัลเฟอร์เฮกซาฟลูออไรด์เป็นแก๊สเรือนกระจก ที่มีสามารถสร้างผลกระทบรุนแรงกว่าคาร์บอนไดออกไซด์ 22,000 เท่า แต่เนื่องจากก๊าซนี้มีความหนาแน่นสูง จึงลอยตัวลงต่ำ และไม่มีผลทำให้อุณหภูมิผิวโลกสูงขึ้น