อุณหภูมิวิกฤต (อังกฤษ: critical temperature) คืออุณหภูมิที่โลหะมีสภาพนำยวดยิ่ง เมื่อลดอุณหภูมิของตัวนำยวดยิ่ง ค่าความต้านทานไฟฟ้าจะเป็นศูนย์อย่างทันทีทันใด ซึ่งเป็นสมบัติเบื้องต้นของตัวนำยวดยิ่งทุกประเภท และเป็นที่มาของชื่อวัสดุตัวนำยวดยิ่ง (superconductor) ด้วย

อ้างอิง แก้