ช่องแคบเกาหลี คือช่องแคบระหว่าง ประเทศเกาหลีใต้ และประเทศญี่ปุ่น โดยเชื่อมต่อระหว่างทะเลจีนตะวันออกกับทะเลญี่ปุ่น ในทางตะวันตกเฉียงเหนือของมหาสมุทรแปซิฟิก

ช่องแคบเกาหลี
แผนที่แสดงช่องแคบเกาหลี
ชื่อเกาหลีเหนือ
โชซ็อนกึล
조선해협
ฮันจา
朝鮮海峽
อาร์อาร์Chosŏn Haehyŏp
ชื่อเกาหลีใต้
ฮันกึล
대한해협
ฮันจา
大韓海峽
อาร์อาร์Daehan Haehyeop
ชื่อภาษาญี่ปุ่น
คันจิ対馬海峡
ฮิรางานะつしまかいきょう
เฮ็ปเบิร์นปรับปรุงTsushima Kaikyō

ภูมิศาสตร์ แก้

ทางตอนเหนือล้อมรอบโดยชายฝั่งส่วนใต้ของคาบสมุทรเกาหลี และทางใต้จรดกับทางฝั่งตะวันตกเฉียงใต้ของหมู่เกาะญี่ปุ่น ของเกาะคีวชู และเกาะฮนชู ช่องแคบนี้มีความกว้างประมาณ 200 กิโลเมตร (120 ไมล์) และมีความลึกเฉลี่ยประมาณ 90 ถึง 100 เมตร (300 ฟุต)

โดยมีเกาะสึชิมะที่แบ่งช่องแคบเกาหลีออกเป็นช่องตะวันตกกับช่องแคบสึชิมะ โดยช่องแคบตะวันตกนี้มีความลึกกว่า (ถึง 227 เมตร) และแคบกว่าช่องแคบสึชิมะ

กระแสน้ำ แก้

มีสาขาของกระแสน้ำคูโรชิโอะไหลผ่านช่องแคบ สาขาของกระแสน้ำนี้มีความอุ่นและบางครั้งเรียกว่ากระแสน้ำสึชิมะ ซึ่งกำเนิดพร้อมกันกับหมู่เกาะของญี่ปุ่น ซึ่งในปัจจุบันได้พาดผ่านทะเลตะวันออกจากนั้นได้แบ่งออกเป็นแนวชายฝั่งของเกาะซาฮาลิน ในท้ายที่สุด ได้ไหลสู่มหาสมุทรแปซิฟิกเหนือผ่านทางช่องแคบส่วนเหนือของจังหวัดฮกไกโด และเข้าสู่ทะเลโอค็อตสค์ ทางตอนเหนือของเกาะซาฮาลิน ใกล้กับเมืองวลาดีวอสตอค ซึ่งลักษณะมวลของน้ำมีความต่างกันค่อนข้างหลากหลายเพราะความเค็มของน้ำค่อนข้างต่ำในชายฝั่งตะวันออกเฉียงใต้ของเกาหลีรวมไปจนถึงประเทศจีน

ความสำคัญทางเศรษฐกิจ แก้

มีการส่งสินค้าระหว่างประเทศหลายเส้นทางผ่านทางช่องแคบ รวมถึงมีการบรรทุกจำนวนมากของท่าเรือทางตอนใต้ของเกาหลีใต้ ทั้งเกาหลีใต้และญี่ปุ่นต่างได้รับการจำกัดสิทธิเรียกร้องในอาณาเขตของพวกเขา ในช่องแคบนี้ถึง 3 ไมล์ทะเล (5.6 กม.) จากชายฝั่ง เพื่อให้มีการอนุญาตอย่างเสรีในการเดินทางผ่านช่องแคบนี้[1][2]

มีเรือโดยสารหลายเส้นทางที่ผ่านช่องแคบนี้ โดยเรือพาณิชย์ข้ามฟากแล่นจากปูซาน ประเทศเกาหลีใต้ถึงท่าเรือญี่ปุ่น ประกอบด้วยเมืองฟูกูโอกะ สึชิมะ ชิโมโนเซกิ และฮิโรชิมะ เรือข้ามฟากยังเชื่อมต่อเกาะสึชิมะกับฟูกูโอกะ ส่วนเกาหลีใต้ได้แก่เกาะเชจูเชื่อมต่อกับเกาหลีแผ่นดินใหญ่ เรือข้ามฟากมีการเชื่อมต่อปูซานกับเมืองในญี่ปุ่นด้วยท่าเรือที่มีอยู่ในประเทศจีนสำหรับการเดินทางข้ามช่องแคบด้วยเช่นกัน

น่านน้ำของญี่ปุ่นขยายออกไปถึงสามไมล์ทะเล (5.6 กม.) เข้าไปในช่องแคบถึงระดับสิบสอง ตามที่รายงานเพื่ออนุญาตให้เรือรบกองทัพเรือสหรัฐติดอาวุธนิวเคลียร์ และเรือดำน้ำเพื่อการขนส่งทางช่องแคบโดยไม่เป็นการฝ่าฝืนข้อห้ามของประเทศญี่ปุ่น เมื่อเผชิญกับอาวุธนิวเคลียร์ในอาณาเขตนี้[1]

การตั้งชื่อของช่องแคบ แก้

คาบสมุทรเกาหลี - เกาะคีวชู คาบสมุทรเกาหลี - เกาะสึชิมะ เกาะสึชิมะ - เกาะคีวชู
ชื่อที่ใช้ในระดับนานาชาติ
(โดยทั่วไปใช้ในภาษาอังกฤษ)
Korea Strait
"ช่องแคบเกาหลี"
Korea Strait Western Channel
"ช่องแคบเกาหลีฝั่งตะวันตก"
Korea Strait Eastern Channel
"ช่องแคบเกาหลีฝั่งตะวันออก"
ชื่อเรียกในเกาหลีใต้ 대한해협
Daehan Haehyeop
"ช่องแคบเกาหลี"
ชื่อเรียกในเกาหลีเหนือ 조선해협
Chosŏn Haehyŏp
"ช่องแคบเกาหลี"
ชื่อเรียกในภาษาญี่ปุ่น 対馬海峡
Tsushima Kaikyō
"ช่องแคบสึชิมะ"
朝鮮海峡 หรือ 対馬海峡西水道
Chōsen Kaikyō หรือ Tsushima Kaikyō Nishi-suidō
"ช่องแคบเกาหลี" หรือ "ช่องแคบสึชิมะฝั่งตะวันตก"
対馬海峡 หรือ 対馬海峡東水道
Tsushima Kaikyō หรือ Tsushima Kaikyō Higashi-suidō
"ช่องแคบสึชิมะ" หรือ "ช่องแคบสึชิมะฝั่งตะวันออก"

อ้างอิง แก้

  1. Kyodo News, "Japan left key straits open for U.S. nukes", เจแปนไทมส์, 2009. 6. 22.

แหล่งข้อมูลอื่น แก้