ช่องแคบสึชิมะ

ช่องแคบสึชิมะ (Tsushima Strait) หรือ ช่องแคบตะวันออก (Eastern Channel) เป็นช่องทางของช่องแคบเกาหลีซึ่งอยู่ระหว่างเกาหลีและญี่ปุ่น โดยเชื่อมต่อทะเลญี่ปุ่น ทะเลเหลือง และทะเลจีนตะวันออก[1][2]

ช่องแคบสึชิมะ

ดูเพิ่มแก้ไข

อ้างอิงแก้ไข

  1. "Korea Strait". Encyclopedia Britannica. สืบค้นเมื่อ 2018-04-03. The strait, which is 300 feet (90 m) deep, is bisected by the Tsushima islands, the passage to the east being often referred to as Tsushima Strait.
  2. "The World Factbook: Japan - Geography". CIA. สืบค้นเมื่อ 2018-02-13. between 3 nm and 12 nm in the international straits - La Perouse or Soya, Tsugaru, Osumi, and Eastern and Western Channels of the Korea or Tsushima Strait