ช่องแคบ (อังกฤษ: Strait) คือส่วนที่แคบซึ่งลึกและกว้างพอสำหรับการเดินเรือได้ที่เชื่อมติดต่อกับผืนน้ำที่ใหญ่กว่า 2 ผืน มักจะหมายถึงช่องทางน้ำที่อยู่ระหว่างดินแดนพื้นดิน 2 ผืน

รายชื่อช่องแคบที่มีชื่อเสียง

แก้
มหาสมุทรแอตแลนติก
มหาสมุทรแปซิฟิก
มหาสมุทรอินเดีย
มหาสมุทรอาร์กติก
มหาสมุทรใต้