ชิต สิงหเสนี

ชิต สิงหเสนี เกิดเมื่อวันที่ 5 กรกฎาคม พ.ศ. 2447[1] เป็นบุตรของพระตำรวจเอก นายพลตรี พระยาอนุชิตชาญไชย (สาย สิงหเสนี) กับนางน้อม (สกุลเดิม สุวรรณทัต) มีพี่น้องร่วมบิดามารดากัน 4 คน ได้แก่[2]

 1. นายชิต สิงหเสนี
 2. คุณหญิงอนงค์ สิริราชไมตรี (ภริยาหลวงสิริราชไมตรี (จรูญ สิงหเสนี))
 3. นายสนาน สิงหเสนี
 4. นางเสนาะ กุญชร ณ อยุธยา
ชิต สิงหเสนี
Three prisoner of Rama VIII's case.jpg
เกิด5 กรกฎาคม 2447
เสียชีวิต17 กุมภาพันธ์ 2498 (50 ปี 227 วัน)
เรือนจำบางขวาง
สัญชาติไทย
อาชีพมหาดเล็ก
คู่สมรสชูเชื้อ สิงหเสนี
บิดามารดาพระยาอนุชิตชาญไชย (สาย สิงหเสนี)
น้อม สิงหเสนี

นายชิตได้เป็นนักเรียนมหาดเล็กหลวงในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว แล้วเริ่มเข้ารับราชการในตำแหน่งมหาดเล็กในตอนต้นรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว ดำรงตำแหน่งสุดท้ายคือมหาดเล็กห้องพระบรรทมของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวอานันทมหิดล

นายชิตถูกกล่าวหาว่ามีส่วนเกี่ยวข้องกับการสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอานันทมหิดลในวันที่ 9 มิถุนายน พ.ศ. 2489 ศาลฎีกาได้พิพากษาให้นายชิตได้รับโทษประหารชีวิต[3] และถูกนำตัวไปประหารชีวิตพร้อมกับนายบุศย์ ปัทมศริน และนายเฉลียว ปทุมรส ซึ่งตกเป็นจำเลยร่วมในคดีเดียวกันที่เรือนจำบางขวาง เมื่อวันที่ 17 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2498 สิริอายุได้ 50 ปี 227 วัน

ในเวลาต่อมาได้มีการวิเคราะห์และศึกษาเกี่ยวกับกรณีสวรรคต โดยพิจารณาจากพยานหลักฐานที่ปรากฏในภายหลังคดีได้รับการพิพากษา ทำให้เกิดข้อสันนิษฐานในหมู่ผู้ศึกษาเรื่องดังกล่าวว่า นายชิต สิงหเสนี พร้อมทั้งจำเลยร่วมอีก 2 คนที่ถูกประหารชีวิตพร้อมกัน อาจเป็นผู้บริสุทธิ์ในคดีนี้[4]

ครอบครัวแก้ไข

นายชิต สมรสกับนางชูเชื้อ (นามเดิม วลี กฤษณามระ)[5] มีบุตรด้วยกัน 7 คน ดังนี้[6]

 1. สมปอง สิงหเสนี
 2. ผ่องพรรณ สิงหเสนี
 3. พวงศรี สิงหเสนี
 4. วิลาสี สิงหเสนี
 5. ชวพร สิงหเสนี
 6. ชวันดา สิงหเสนี
 7. ลักษณา สิงหเสนี

เครื่องราชอิสริยาภรณ์แก้ไข

อ้างอิงแก้ไข

 1. หนังสือที่ระลึกในงานฌาปนกิจศพ นายชิต สิงหเสนี
 2. วิถีแห่งเต๋า : ที่ระลึกงานพระราชทานเพลิงศพคุณหญิงสิริราชไมตรี จ.จ. (อนงค์ สิงหเสนี)
 3. ห้องสมุดอิเล็กทรอนิกส์ศาลยุติธรรม. (ม.ป.ป.), คำพิพากษาศาลฎีกาคดีสวรรคต, ออนไลน์, เข้าถึงเมื่อ: ๑๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๕
 4. สุพจน์ ด่านตระกูล, ข้อเท็จจริงเกี่ยวกับท่านปรีดีฯ และกรณีสวรรคต, นิตยสารสารคดี, เมษายน พ.ศ. 2543
 5. สัมภาษณ์คุณชูเชื้อ และ คุณผ่องพรรณ สิงหเสนี ภรรยาและลูกสาวของคุณชิต สิงหเสนี
 6. ลำดับสายสกุลสิงหเสนี
 7. แจ้งความสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเหรียญรัตนาภรณ์