สารคดี (นิตยสาร)

(เปลี่ยนทางจาก นิตยสารสารคดี)

นิตยสารสารคดี (อังกฤษ: Sarakadee magazine) เป็นนิตยสารของไทย ที่มุ่งเน้นบทความแนวสารคดีโดยเฉพาะ ครอบคลุมทั้งเรื่องธรรมชาติ ประวัติศาสตร์ บุคคล ชีวิต ศิลปวัฒนธรรม วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี โดยเริ่มวางแผงฉบับปฐมฤกษ์เมื่อวันที่ 5 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2528 โดยอยู่ในเครือของ บริษัท วิริยะธุรกิจ จำกัด โดยมีจุดเริ่มต้นจาก คุณสุชาดา จักพิสุทธิ์ บรรณาธิการคนแรก คุณจำนงค์ ศรีนวล บรรณาธิการฝ่ายศิลป์ คุณสกล เกษมพันธ์ ช่างภาพสารคดี คุณสุดารา สุจฉายา และคุณวันชัย ตันติวิทยาพิทักษ์เป็นนักเขียนรุ่นบุกเบิก โดยมีความคิดทำหนังสือที่มีสาระความรู้หลากหลาย ให้ความสำคัญกับการถ่ายภาพและการออกแบบรูปเล่มเป็นพิเศษ ปัจจุบันมีคุณสุวัฒน์ อัศวไชยชาญ เป็นบรรณาธิการบริหาร

สารคดี
บรรณาธิการ สุวัฒน์ อัศวไชยชาญ
ประเภท ความรู้รอบตัว / สิ่งแวดล้อม
นิตยสารราย รายเดือน
วันจำหน่ายฉบับแรก 5 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2528
บริษัท บริษัท วิริยะธุรกิจ จำกัด
ประเทศ ประเทศไทย
ภาษา ไทย
เว็บไซต์ www.sarakadee.com
เลขมาตรฐานสากลสำหรับนิตยสาร (ISSN) 0857-1538

สำนักงานนิตยสารสารคดีตั้งอยู่ที่ บริษัทวิริยะธุรกิจ ซอยนนทบุรี 22 ถ.นนทบุรี (สนามบินน้ำ) ตำบลบางกระสอ อำเภอเมืองนนทบุรี นนทบุรี

ประวัติ

แก้

ปี พ.ศ. 2517 สำนักพิมพ์เมืองโบราณได้ก่อตั้งเพื่อผลิตวารสารเมืองโบราณ นิตยสารรายสามเดือน รวมถึงจัดทำหนังสือวิชาการและพ็อกเกตบุ๊กในแนวเดียวกัน จนเมื่อถึงปี พ.ศ. 2526 สำนักพิมพ์ประสบภาวะขาดทุน จึงตัดสินสร้างนิตยสารใหม่ที่สามารถเข้าถึงคนอ่านวงกว้างได้จึงกลายเป็นที่มาของ นิตยสาร สารคดี ซึ่งเป็นนิตยสารรายเดือน และออกวางจำหน่ายเมื่อเดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2528 จนถึงปัจจุบัน โดยเปลี่ยนบรรณาธิการบริหารมาแล้ว 3 คนด้วยกันคือ คุณสุชาดา จักพิสุทธิ์, คุณวันชัย ตันติวิทยาพิทักษ์ และล่าสุดคือคุณสุวัฒน์ อัศวไชยชาญ ในปี พ.ศ. 2554

แนวคิด

แก้

นิตยสารสารคดี มีจุดยืนในการ “ให้ปัญญาและความรู้” มุ่งหวังให้ผู้อ่านได้รับความรู้และความบันเทิงไปพร้อมกัน โดยให้ความสำคัญกับ 3 สิ่งคือ เนื้อเรื่องที่มีคุณค่าและข้อมูลที่น่าเชื่อ นำเสนอโดยยึดถือคุณธรรมและจรรยาบรรณ การออกแบบและจัดรูปเล่มอย่างพิถีพิถันได้มาตรฐาน ตลอดจนให้ความสำคัญกับภาพถ่ายที่มีคุณภาพ บอกเล่าเรื่องราวและสะท้อนอารมณ์ความรู้สึกได้ดี

อ้างอิง

แก้

แหล่งข้อมูลอื่น

แก้