จามรี อาระยานิมิตสกุล

ศาสตราจารย์ จามรี จุลกะรัตน์ (อาระยานิมิตสกุล) (1 มีนาคม พ.ศ. 2498 — ) เป็นภูมิสถาปนิกชาวไทย ปัจจุบันเป็นอาจารย์ประจำภาควิชาภูมิสถาปัตยกรรม คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เคยดำรงตำแหน่งรองคณบดี ฝ่ายบริการวิชาการของคณะกรรมการสภาสถาปนิก ชุดที่ 4 (พ.ศ. 2553-2556) ในสาขาภูมิสถาปัตยกรรม[1] จามรี มีผลงานวิจัยและงานแต่งหนังสือเกี่ยวข้องกับภาควิชาภูมิสถาปัตยกรรมหลายเล่ม เช่นเดียวกันกับผลงานการออกแบบวางผัง และคู่มือการพัฒนาภูมิทัศน์ให้แก่หน่วยงานราชการหลายแห่ง เช่น อุทยานแห่งชาติ ภูมิทัศน์ทางหลวง ทางหลวงชนบท และเมืองเพื่อการท่องเที่ยวต่าง ๆ ในอดีตเคยดำรงตำแหน่งนายกสมาคมภูมิสถาปนิกประเทศไทย มีผลงานจัดการประชุมนานาชาติทางภูมิสถาปัตยกรรมในประเทศไทย ซึ่งประสบผลสำเร็จเป็นอย่างมาก

ศาสตราจารย์ จามรี อาระยานิมิตสกุล
Chamree Chulakaratna.jpg
ศาสตราจารย์ จามรี อาระยานิมิตสกุล ณ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
เกิดเดือนมีนาคม พ.ศ. 2481 (66 ปี)
 ไทย
สัญชาติไทย
ศิษย์เก่า
รางวัลRay Marshall Rowe Memorial Award (จากสมาคมนิสิตเก่าภูมิสถาปัตยกรรม มหาวิทยาลัยมิชิแกน)
ผลงานสำคัญ
  • สวนหลังคาชั้น 22 อาคารสำนักงานใหญ่การบินไทย ถนนวิภาวดีรังสิต
  • โครงการวางผังและออกแบบภูมิทัศน์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช โครงการ 2 ถนนแจ้ง
  • โครงการวางผัง สวนสมุนไพร ณ ศูนย์บำรุงรักษาและบ้านพัก การปิโตรเลียมแห่งประเทศไทย
  • โครงการออกแบบภูมิทัศน์ บ้านพักพนักงานการปิโตรเลียมแห่งประเทศไทย จังหวัดชลบุรี

จามรีจบการศึกษาระดับปริญญาตรีในสาขาสถาปัตยกรรม คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จากนั้นได้ไปศึกษาต่อระดับปริญญาโท สาขาภูมิสถาปัตยกรรม จากมหาวิทยาลัยมิชิแกน สหรัฐอเมริกา ได้รับโปรดเกล้าให้ดำรงตำแหน่ง ศาสตราจารย์ในสาขาวิชาภูมิสถาปัตยกรรม สังกัดคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ตั้งแต่วันที่ 28 กันยายน 2558[2]

ผลงานแก้ไข

เครื่องราชอิสริยาภรณ์แก้ไข

อ้างอิงแก้ไข