สภาสถาปนิก (Architect Council of Thailand ) เป็นองค์กรควบคุมวิชาชีพสถาปัตยกรรมที่จัดตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติสถาปนิก พ.ศ. 2543[1] มีหน้าที่และบทบาทในการเผยแพร่และให้บริการด้านวิชาการต่าง ๆ แก่ประชาชนและองค์กรอื่นที่เกี่ยวกับวิทยาการและเทคโนโลยีทางสถาปัตยกรรม[2] ได้ดำเนินงานภายใต้การบริหารของคณะกรรมการ สภาสถาปนิกซึ่งมาจากการเลือกตั้ง 15 ท่าน และแต่งตั้งจากกระทรวงมหาดไทย 5 ท่าน มีวาระชุดละ 3 ปี มีนายกสภาสถาปนิกเป็นผู้บริหารสูงสุดภายใต้การกำกับของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยในฐานะสภานายกพิเศษแห่งสภาสถาปนิกและมีอำนาจหน้าที่ตามที่บัญญัติไว้ในพระราชบัญญัตินี้

สภาสถาปนิกมีอำนาจหน้าที่รับรองหลักสูตรการศึกษา รับรองความรู้ความชำนาญ เพื่อออกใบอนุญาตประกอบวิชาชีพสถาปัตยกรรมควบคุมให้แก่สถาปนิกสาขาวิชาชีพ 4 สาขา รับรองหลักสูตรการศึกษารับรองความรู้ความชำนาญ เพื่อออกใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ สภาสถาปนิก มีการบริหารงานภายในองค์กร แต่มิได้ยุ่งเกี่ยวกับสถาบันการศึกษา การเรียนการสอน และหลักสูตรที่เกี่ยวข้อง ในลักษณะเลือกปฏิบัติหรือก่าวกายสถาบันการศึกษา ตามรัฐธรรมนูญ มาตรา 40 และ พ.ร.บ.การอุดมศึกษา พ.ศ. 2562 มาตรา 16

วิชาชีพสถาปัตยกรรมควบคุมประกอบด้วย 4 สาขาวิชาชีพ คือ สาขาสถาปัตยกรรมหลัก สาขาสถาปัตยกรรมผังเมือง สาขาภูมิสถาปัตยกรรม สาขาสถาปัตยกรรมภายในและมัณฑนศิลป์

ผลงานของสภาสถาปนิก เช่น ผลักดันให้มีการแก้ไขอัตราค่าธรรมเนียมของสถาปนิกภายในประเทศให้สูงขึ้นกว่าที่เป็นอยู่คือประมาณ 1-3% มีส่วนร่วมในการผลักดันแก้ไขกฎหมายต่าง ๆ ที่ไม่เป็นธรรม เช่น ข้อบัญญัติ หรือข้อกำหนดผังเมืองที่ว่าด้วยการจัดโซนนิง หรือข้อบัญญัติกรุงเทพมหานครเกี่ยวกับการกำหนดประเภทบ้านจัดสรร รวมถึงกฎหมายควบคุมอาคารที่ยังมีช่องโหว่อีกมากมาย[3]

นายกสภาสถาปนิกแก้ไข

ทำเนียบนายกสภาสถาปนิก[4]

 • นายปรีดิ์ บุรณศิริ ดำรงตำแหน่งนายกสภาสถาปนิก วาระ พ.ศ. 2543-2547
 • นายมติ ตั้งพานิช ดำรงตำแหน่งนายกสภาสถาปนิก วาระ พ.ศ. 2547-2550
 • พลเรือเอกฐนิธ กิตติอำพน ดำรงตำแหน่งนายกสภาสถาปนิก วาระ พ.ศ. 2550-2553
 • รศ.ยุพยง เหมะศิลปิน ดำรงตำแหน่งนายกสภาสถาปนิก วาระ พ.ศ. 2553-2558
 • นายเจตกำจร พรหมโยธี ดำรงตำแหน่งนายกสภาสถาปนิก วาระ พ.ศ. 2558-2561
 • พลเรือเอก ฐนิธ กิตติอำพน ดำรงตำแหน่งนายกสภาสถาปนิก (12 กรกฎาคม 2561-2พฤษภาคม 2562)
 • พลอากาศตรีหม่อมหลวงประกิตติ เกษมสันต์ เป็นนายกสภาสถาปนิก วาระพ.ศ. 2562-2565 (8 สิงหาคม 2562)

อ้างอิงแก้ไข

 1. "สภาสถาปนิก". สำนักงานคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ. สืบค้นเมื่อ 7 ตุลาคม 2562. Check date values in: |access-date= (help)[ลิงก์เสีย]
 2. "สภาสถาปนิก เดินหน้าเตรียมจัดงานสภาสถาปนิก'19 (ACT FORUM'19) เพื่อสถาปนิกทุกสาขา พร้อมให้ความรู้สู่สาธารณชน". ออโต้ พรีวิว. คลังข้อมูลเก่า เก็บจาก แหล่งเดิม เมื่อ 2020-09-29. สืบค้นเมื่อ 7 ตุลาคม 2562. Check date values in: |access-date= (help)
 3. ""สภาสถาปนิก ความมุ่งหมายของ "หัวหมู่ทะลวงฟัน"". ผู้จัดการ. พฤษภาคม 2537. สืบค้นเมื่อ 7 ตุลาคม 2562. Check date values in: |access-date=, |date= (help)
 4. http://act.or.th/th/board/

ดูเพิ่มแก้ไข

แหล่งข้อมูลอื่นแก้ไข