จังหวัดกระบินทร์บุรี

(เปลี่ยนทางจาก จังหวัดกบินทร์บุรี)

จังหวัดกระบินทร์บุรี[1] แต่เดิมเป็นอำเภอหนึ่งของจังหวัดปราจิณบุรี แต่ด้วยความที่การคมนาคมทางบกในอดีตยังไม่สะดวก ผู้ว่าราชการจังหวัดปราจิณบุรีไม่สามารถเดินทางไปดูแลได้อย่างทั่วถึง จึงได้จัดตั้งกระบินทร์บุรีเป็นจังหวัดใหม่ขึ้นแต่มณฑลปราจิณบุรี เพื่อความสะดวกในการปกครอง[2]

จังหวัดกระบินทร์บุรี
จังหวัด
ไม่ปรากฏ – พ.ศ. 2469
ยุคทางประวัติศาสตร์รัตนโกสินทร์
ไม่ปรากฏ
31 มีนาคม พ.ศ. 2469
ก่อนหน้า
ถัดไป
จังหวัดปราจิณบุรี
จังหวัดปราจิณบุรี
ปัจจุบันเป็นส่วนหนึ่งของ ไทย

จังหวัดกระบินทร์บุรีถูกยุบรวมกับจังหวัดปราจิณบุรี เมื่อวันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2468 จากพระราชดำริในพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว ที่ทรงมองว่าบัดนี้การเดินทางระหว่างเมืองปราจิณบุรีกับเมืองกระบินทร์บุรีสะดวกขึ้นกว่าในอดีตแล้ว สมควรแก่การยุบจังหวัดกระบินทร์บุรี[2] เดิมมีพระราชดำริที่จะยุบศาลจังหวัดกระบินทร์บุรีรวมเข้ากับศาลจังหวัดปราจิณบุรีด้วย ภายหลังได้ทรงเปลี่ยนพระทัย เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ผู้มีอรรถคดี[3] ต่อมาได้ยุบศาลจังหวัดกระบินทร์บุรีรวมเข้ากับศาลปราจิณบุรีในวันที่ 1 เมษายน พ.ศ. 2475 ลุในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอานันทมหิดลจึงได้ตั้งเป็นศาลแขวงกบินทร์บุรีเปิดทำการเมื่อวันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2480 ก่อนยกฐานะเป็นศาลจังหวัดกบินทร์บุรี เมื่อวันที่ 2 ตุลาคม พ.ศ. 2482[4]

กระทั่งในปี พ.ศ. 2536 ได้มีการจัดตั้งจังหวัดสระแก้ว แยกออกมาจากจังหวัดปราจีนบุรี[5] ซึ่งเป็นพื้นที่ส่วนหนึ่งของอดีตจังหวัดกระบินทร์บุรีเดิม

การแบ่งเขตการปกครองแก้ไข

จังหวัดกระบินทร์บุรี ประกอบไปด้วย 2 อำเภอ และ 2 กิ่งอำเภอ ได้แก่[1]

  1. อำเภอเมืองกระบินทร์บุรี (อำเภอกระบินทร์บุรี) (ปัจจุบันคือ อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี)
  2. อำเภออรัญประเทศ (ปัจจุบันคือ อำเภออรัญประเทศ, อำเภอตาพระยา และอำเภอโคกสูง จังหวัดสระแก้ว)
  3. กิ่งอำเภอวัฒนา (ปัจจุบันคือ อำเภอวัฒนานคร และอำเภอคลองหาด จังหวัดสระแก้ว)
  4. กิ่งอำเภอสระแก้ว (ปัจจุบันคือ อำเภอเมืองสระแก้ว, อำเภอเขาฉกรรจ์, อำเภอวังน้ำเย็น และอำเภอวังสมบูรณ์ จังหวัดสระแก้ว)

อ้างอิงแก้ไข

  1. 1.0 1.1 "ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง เปลี่ยนชื่ออำเภอ" (PDF). ราชกิจจานุเบกษา. 34 (0 ก): 34–47. 29 เมษายน 2460. Check date values in: |date= (help)
  2. 2.0 2.1 "ประกาศ ยุบจังหวัดกระบินทร์บุรีลงเปนอำเภอขึ้นกับจังหวัดปราจิณ" (PDF). ราชกิจจานุเบกษา. 42 (0 ก): 430–431. 31 มีนาคม พ.ศ. 2468. Check date values in: |date= (help)
  3. "พระบรมราชโองการ ประกาศ ให้คงมีศาลจังหวัดกระบินทร์บุรีไว้ตามเดิม" (PDF). ราชกิจจานุเบกษา. 43 (0 ก): 235. 11 กรกฎาคม พ.ศ. 2469. Check date values in: |date= (help)
  4. "ประวัติศาลจังหวัดกบินทร์บุรี". ศาลจังหวัดกบินทร์บุรี. คลังข้อมูลเก่า เก็บจาก แหล่งเดิม เมื่อ 2011-03-25. สืบค้นเมื่อ 26 มิถุนายน 2558. Check date values in: |accessdate= (help)
  5. "พระราชบัญญัติตั้งจังหวัดสระแก้ว พ.ศ. 2536" (PDF). ราชกิจจานุเบกษา. 110 (125 ก ฉบับพิเศษ): 1. 2 กันยายน 2536. Check date values in: |date= (help)