จักรวรรดิแอฟริกากลาง

จักรวรรดิแอฟริกากลาง (ฝรั่งเศส: Empire centrafricain) เป็นจักรวรรดิที่ได้รับการสถาปนาเป็นช่วงสั้น ๆ โดยการประกาศระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชย์ เผด็จการ และสถาบันพระมหากษัตริย์ จักรวรรดิได้รับการสถาปนาขึ้นมาแทนที่สาธารณรัฐแอฟริกากลาง แต่ในที่สุดก็ล่มสลายและมีการฟื้นฟูสาธารณรัฐแอฟริกากลางขึ้นมาอีกครั้ง จักรวรรดิได้รับการก่อตั้งโดยฌ็อง-เบแดล บอกาซา ประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐแอฟริกากลาง ได้ประกาศสถาปนาตนเป็น "สมเด็จพระจักรพรรดิโบคัสซาที่ 1 แห่งจักรวรรดิแอฟริกากลาง" เมื่อวันที่ 4 ธันวาคม 1976 โบคัสซาใช้เงินประมาณ 20 ล้านดอลลาร์สหรัฐ หรือหนึ่งในสี่ของรายได้ของประเทศในช่วงรัฐบาลของเขา ในพระราชพิธีบรมราชาภิเษก สถาบันพระมหากษัตริย์ถูกล้มล้างและแทนที่ด้วย "สาธารณรัฐแอฟริกากลาง" เมื่อวันที่ 21 กันยายน 1979 หลังจากที่โบคัสซาไม่ได้รับการสนับสนุนจากฝรั่งเศสอีกต่อไป

จักรวรรดิแอฟริกากลาง
Empire centrafricain

1976–1979
ธงชาติ ตราแผ่นดินจักรวรรดิ
คำขวัญ
"Unité, Dignité, Travail"
"Unity, Dignity, Work"
เพลงชาติ
ลาเรอแนซ็องซ์
La Renaissance
การเกิดใหม่
เมืองหลวง บังกี
ภาษา ซางโก
ฝรั่งเศส
ศาสนา โปรเตสแตนต์ (อย่างเป็นทางการ)
โรมันคาทอลิก (อย่างเป็นทางการ)
ซุนนีย์ (ส่วนน้อย)
การปกครอง พรรคเดียว เผด็จการทหาร ภายใต้ สมบูรณาญาสิทธิราชย์ เผด็จการ ราชาธิปไตย
จักรพรรดิ
 -  1976-1979 โบคัสซาที่ 1
นายกรัฐมนตรี
 -  1976-1978 Ange-Félix Patassé
 -  1978-1979 Henri Maïdou
ยุคประวัติศาสตร์ สงครามเย็น
 -  สถาปนา 4 ธันวาคม 1976
 -  สิ้นสุด 21 กันยายน 1979
สกุลเงิน ฟรังซ์แอฟริกากลาง

แหล่งข้อมูลอื่นแก้ไข