จักรวรรดิมราฐา

จักรวรรดิมราฐา (มราฐี: मराठा साम्राज्य;อังกฤษ: Maratha Empire) เป็นจักรวรรดิที่มีอำนาจในช่วง ค.ศ. 1674 - ค.ศ. 1818 โดยมีอาณาเขตครอบคลุมพื้นที่บางส่วนของประเทศอินเดีย บางส่วนของประเทศปากีสถาน และพื้นที่บางส่วนของประเทศบังกลาเทศในปัจจุบัน[ต้องการอ้างอิง] มีจักรพรรดิองค์แรกคือ สมเด็จพระจักรพรรดิศิวาจี

จักรวรรดิมราฐา

मराठा साम्राज्य
พ.ศ. 2217พ.ศ. 2361
ธงชาติของ
ธงชาติ
แผนที่ประเทศอินเดียในพ.ศ. 2303 จักรวรรดิมราฐาเน้นสีเหลือง
แผนที่ประเทศอินเดียในพ.ศ. 2303 จักรวรรดิมราฐาเน้นสีเหลือง
สถานะสมบูรณาญาสิทธิราชย์
เมืองหลวงป้อมไรกาด, พูเน
ภาษาทั่วไปภาษามราฐี
ศาสนา
ฮินดู
การปกครองสมบูรณาญาสิทธิราชย์ (2217-2274)
คณาธิปไตย (2274-2361)
จักรพรรดิ 
• พ.ศ. 2217–2223
สมเด็จพระจักรพรรดิศิวาจี
• พ.ศ. 2351–2361
สมเด็จพระจักรพรรดิประทับสิงห์
ประวัติศาสตร์ 
• ก่อตั้ง
6 มิถุนายน พ.ศ. 2217
• ล่มสลาย
20 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2361
พื้นที่
2,800,000 ตารางกิโลเมตร (1,100,000 ตารางไมล์)
ประชากร
• พ.ศ. 2217
150000000
สกุลเงินฮอน, รูปี, ไปซา, โมฮอร์, ชีฟไร
ก่อนหน้า
ถัดไป
จักรวรรดิโมกุล
จักรวรรดิซิกข์
การปกครองของบริษัทในอินเดีย

ประวัติศาสตร์แก้ไข