จักรพรรดิโกะ-เอ็งยู

จักรพรรดิโกะ-เอ็งยู (ญี่ปุ่น: 後円融天皇โรมาจิGo-En'yū-tennō) จักรพรรดิผู้อ้างสิทธิพระองค์ที่ 5 จาก ราชสำนักเหนือ แห่ง ยุคราชสำนักเหนือ-ใต้ ตามที่ได้บันทึกไว้ใน รายพระนามจักรพรรดิญี่ปุ่น

จักรพรรดิโกะ-เอ็งยู
จักรพรรดิผู้อ้างสิทธิพระองค์ที่ 5
9 เมษายน ค.ศ. 1371 - 24 พฤษภาคม ค.ศ. 1382
รัชกาลก่อนหน้าโกะ-โคงง
รัชกาลถัดไปโกะ-โคะมะสึ

พระนามเต็มสมเด็จพระจักรพรรดิโกะ-เอ็งยู
พระราชสมภพ11 มกราคม ค.ศ. 1359
สวรรคต6 มิถุนายน ค.ศ. 1393
พระราชบิดาจักรพรรดิโกะ-โคงง
พระราชมารดาฟุจิวะระ โนะ นะกะโกะ

จักรพรรดิโกะ-เอ็งยูครองสิริราชสมบัติระหว่างปี ค.ศ. 1371 - ค.ศ. 1382

พระนามของพระองค์นำมาจากพระนามของ จักรพรรดิเอ็งยู จักรพรรดิใน คริสต์ศตวรรษที่ 10 เมื่อใส่คำว่า โกะ (後) เข้าไปพระนามของพระองค์จึงมีความหมายว่า จักรพรรดิเอ็งยูยุคหลัง หรือ จักรพรรดิเอ็งยูที่ 2

พระราชประวัติ

แก้

ก่อนจะขึ้นสืบราชบัลลังก์ดอกเบญจมาศจักรพรรดิโกะ-เอ็งยูทรงมีพระนามเดิมว่า เจ้าชายโอะฮิโตะ (อังกฤษ: Imperial Prince Ohito, Ohito-shinnō)

ทรงเป็นพระราชโอรสองค์ที่ 2 ใน จักรพรรดิโกะ-โคงง จักรพรรดิผู้อ้างสิทธิพระองค์ที่ 4 และพระราชมารดาคือ ฟุจิวะระ โนะ นะกะโกะ ธิดาของ ฮิโระฮะชิ คะเนะสึนะ

เหตุการณ์ในพระชนม์ชีพของจักรพรรดิโกะ-เอ็งยู

แก้
  • 12 มีนาคม ค.ศ. 1374 (วันที่ 1 เดือน 4 ปี โออัง ที่ 7) : ไดโจโฮโอโกะ-โคงงสวรรคตเมื่อพระชนมายุเพียง 35 พรรษาทำให้จักรพรรดิโกะ-เอ็งยูบริหารราชการแผ่นดินได้ด้วยพระองค์เองเมื่อพระชนมายุ 15 พรรษา
  • 24 พฤษภาคม ค.ศ. 1382 (วันที่ 11 เดือน 4 ปี เอะโตะกุ ที่ 2) : ปีที่ 11 ในรัชสมัยจักรพรรดิโกะ-เอ็งยูทรงสละราชบัลลังก์ให้กับ เจ้าชายโมะโตะฮิโตะ ขึ้นสืบราชบัลลังก์ต่อมาเป็น จักรพรรดิโกะ-โคะมะสึ
  • 6 มิถุนายน ค.ศ. 1393 (วันที่ 26 เดือน 4 ปี เมโตะกุ ที่ 4) : อดีตจักรพรรดิโกะ-เอ็งยูสวรรคตเมื่อพระชนมายุเพียง 34 พรรษา

ดูเพิ่ม

แก้

แหล่งข้อมูลอื่น

แก้