จักรพรรดิซูจิง (ญี่ปุ่น: 崇神天皇โรมาจิSujin-tennō) จักรพรรดิองค์ที่ 10 แห่งราชวงศ์ญี่ปุ่นครองสิริราชสมบัติระหว่าง 23 พฤษภาคม 98 ปีก่อนคริสตกาล – 9 มกราคม 29 ปีก่อนคริสตกาล (พ.ศ. 445 - พ.ศ. 514)

จักรพรรดิซูจิง
ญี่ปุ่น จักรพรรดิแห่งญี่ปุ่น องค์ที่ 10
ครองราชย์
23 พฤษภาคม 98 ปีก่อนคริสตกาล – 9 มกราคม 29 ปีก่อนคริสตกาล
ทรงราชย์23 พฤษภาคม 98 ปีก่อนคริสตกาล
พิธีราชาภิเษก17 กุมภาพันธ์ 97 ปีก่อนคริสตกาล
นาระ
รัชกาลก่อนหน้าไคกะ
รัชกาลถัดไปซูอินิง

พระราชสมภพ148 ปีก่อนคริสตกาล
สวรรคต9 มกราคม 29 ปีก่อนคริสตกาล
นาระ
สุสานหลวงนาระ
พระราชบิดาจักรพรรดิไคกะ
ช่วงเวลา

จักรพรรดิซูจิงนับเป็นจักรพรรดิญี่ปุ่นองค์แรกที่เรื่องราวของพระองค์ได้ถูกบันทึกไว้ในพงศาวดาร

จักรพรรดิซูจิงเสด็จขึ้นสืบราชบัลลังก์เมื่อวันที่ 23 พฤษภาคม 98 ปีก่อนคริสตกาลภายหลังจากการเสด็จสวรรคตของจักรพรรดิไคกะจนกระทั่งเสด็จสวรรคตเมื่อวันที่ 9 มกราคม 29 ปีก่อนคริสตกาลที่พระราชวังหลวงนาระหลังจากครองสิริราชสมบัติได้ 67 ปี

ก่อนหน้า จักรพรรดิซูจิง ถัดไป
จักรพรรดิไคกะ
จักรพรรดิแห่งญี่ปุ่น
(98 ปีก่อนค.ศ. - 29 ปีก่อน ค.ศ.)
จักรพรรดิซูอินิง