จักรพรรดิซูอินิง

จักรพรรดิซูอินิง (ญี่ปุ่น: 垂仁天皇โรมาจิSuinin-tennō) จักรพรรดิองค์ที่ 11 แห่งราชวงศ์ญี่ปุ่นครองสิริราชสมบัติระหว่าง 9 มกราคม 29 ปีก่อนคริสตกาล – 8 สิงหาคม ค.ศ. 70 (พ.ศ. 514 - พ.ศ. 613)

จักรพรรดิซุยนิง
Emperor Suinin
ญี่ปุ่น จักรพรรดิแห่งญี่ปุ่น องค์ที่ 11
ครองราชย์
9 มกราคม 29 ปีก่อนคริสตกาล – 8 สิงหาคม ค.ศ. 70
ทรงราชย์9 มกราคม 29 ปีก่อนคริสตกาล
ราชาภิเษก4 กุมภาพันธ์ 29 ปีก่อนคริสตกาล
นาระ
รัชกาลก่อนหน้าซูจิง
รัชกาลถัดไปเคโก

พระราชสมภพ69 ปีก่อนคริสตกาล
นาระ
สวรรคต8 สิงหาคม ค.ศ. 70
นาระ
สุสานหลวงซูงาวาระ โนะ ฟูชิมิ โนะ ฮิงาชิ โนะ มิซาซางิ (นาระ)
พระราชบิดาจักรพรรดิซูจิง
พระราชโอรส-ธิดาจักรพรรดิเคโก
ช่วงเวลา
สุสานหลวงของจักรพรรดิซุยนิง
ก่อนหน้า จักรพรรดิซูอินิง ถัดไป
จักรพรรดิซูจิง
จักรพรรดิแห่งญี่ปุ่น
(29 ปีก่อนค.ศ. - ค.ศ. 70)
จักรพรรดิเคโก