จักรพรรดิเคโก (ญี่ปุ่น: 景行天皇โรมาจิ: 'Keikō-tennō') จักรพรรดิองค์ที่ 12 แห่งราชวงศ์ญี่ปุ่นครองสิริราชสมบัติระหว่าง 8 สิงหาคม ค.ศ. 70 – 24 ธันวาคม ค.ศ. 130

จักรพรรดิเคโก
ญี่ปุ่น จักรพรรดิแห่งญี่ปุ่น องค์ที่ 12
ครองราชย์
8 สิงหาคม ค.ศ. 70 – 24 ธันวาคม ค.ศ. 130
ทรงราชย์8 สิงหาคม ค.ศ. 70
ราชาภิเษก24 สิงหาคม ค.ศ. 71
นาระ
รัชกาลก่อนหน้าซุยนิง
รัชกาลถัดไปเซมุ

พระราชสมภพ13 ปีก่อนคริสตกาล
นาระ
สวรรคต24 ธันวาคม ค.ศ. 130
พระราชบิดาจักรพรรดิซุยนิง
พระราชโอรส-ธิดาเจ้าชายโอซุ
จักรพรรดิเซมุ
ช่วงเวลา
ก่อนหน้า จักรพรรดิเคโก ถัดไป
จักรพรรดิซูอินิง
จักรพรรดิแห่งญี่ปุ่น
(ค.ศ. 70 - ค.ศ. 130)
จักรพรรดิเซมุ