จักรพรรดิเซมุ (ญี่ปุ่น: 成務天皇โรมาจิSeimu-tennō) จักรพรรดิองค์ที่ 13 แห่งราชวงศ์ญี่ปุ่นครองสิริราชสมบัติระหว่าง 24 ธันวาคม ค.ศ. 130 – 30 กันยายน ค.ศ. 191 (พ.ศ. 673-พ.ศ. 734)

จักรพรรดิเซมุ
ญี่ปุ่น จักรพรรดิแห่งญี่ปุ่น องค์ที่ 13
ครองราชย์
24 ธันวาคม ค.ศ. 130 – 30 กันยายน ค.ศ. 191
ทรงราชย์24 ธันวาคม ค.ศ. 130
ราชาภิเษก24 กุมภาพันธ์ ค.ศ. 131
รัชกาลก่อนหน้าเคโก
รัชกาลถัดไปชูไอ

พระราชสมภพค.ศ. 84
สวรรคต30 กันยายน ค.ศ. 191
พระราชบิดาจักรพรรดิเคโก
ช่วงเวลา
ก่อนหน้า จักรพรรดิเซมุ ถัดไป
จักรพรรดิเคโก
จักรพรรดิแห่งญี่ปุ่น
(ค.ศ. 130 - ค.ศ. 191)
จักรพรรดิชูไอ