จักรพรรดิเซมุ

จักรพรรดิเซมุ (ญี่ปุ่น: 成務天皇โรมาจิSeimu-tennō) จักรพรรดิองค์ที่ 13 แห่งราชวงศ์ญี่ปุ่นครองสิริราชสมบัติระหว่าง 24 ธันวาคม ค.ศ. 130 – 30 กันยายน ค.ศ. 191 (พ.ศ. 673-พ.ศ. 734)

จักรพรรดิเซมุ
Emperor Seimu.jpg
ญี่ปุ่น จักรพรรดิแห่งญี่ปุ่น องค์ที่ 13
ครองราชย์
24 ธันวาคม ค.ศ. 130 – 30 กันยายน ค.ศ. 191
ทรงราชย์24 ธันวาคม ค.ศ. 130
พิธีราชาภิเษก24 กุมภาพันธ์ ค.ศ. 131
รัชกาลก่อนหน้าเคโก
รัชกาลถัดไปชูไอ

ประสูติค.ศ. 84
สวรรคต30 กันยายน ค.ศ. 191
พระราชบิดาจักรพรรดิเคโก
ช่วงเวลา
ก่อนหน้า จักรพรรดิเซมุ ถัดไป
จักรพรรดิเคโก 2leftarrow.png Imperial Seal of Japan.svg
จักรพรรดิแห่งญี่ปุ่น
(ค.ศ. 130 - ค.ศ. 191)
2rightarrow.png จักรพรรดิชูไอ