จักรพรรดิโคเง็ง

จักรพรรดิโคเง็ง (ญี่ปุ่น: 孝元天皇 โรมาจิ: Kōgen-tennō) จักรพรรดิองค์ที่ 8 แห่งราชวงศ์ญี่ปุ่นครองสิริราชสมบัติระหว่าง 27 มีนาคม 215 ปีก่อนคริสตกาล – 14 ตุลาคม 158 ปีก่อนคริสตกาล

จักรพรรดิโคเง็ง
Tennō Kōgen thumb.gif
ญี่ปุ่น จักรพรรดิแห่งญี่ปุ่น องค์ที่ 8
ครองราชย์
27 มีนาคม 215 ปีก่อนคริสตกาล – 14 ตุลาคม 158 ปีก่อนคริสตกาล
ทรงราชย์27 มีนาคม 215 ปีก่อนคริสตกาล
พิธีราชาภิเษก21 กุมภาพันธ์ 214 ปีก่อนคริสตกาล
นาระ
รัชกาลก่อนหน้าโคเร
รัชกาลถัดไปไคกะ

ประสูติ273 ปีก่อนคริสตกาล
นาระ
สวรรคต14 ตุลาคม 158 ปีก่อนคริสตกาล
นาระ
สุสานหลวงนาระ
พระราชบิดาจักรพรรดิโคเร

จักรพรรดิโคเง็งเสด็จขึ้นสืบราชบัลลังก์เมื่อวันที่ 27 มีนาคม 215 ปีก่อนคริสตกาลภายหลังการเสด็จสวรรคตของ จักรพรรดิโคเร โดยได้มีการประกอบพิธีราชาภิเษกขึ้นเมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 214 ปีก่อนคริสตกาล

จักรพรรดิโคเง็งเสด็จสวรรคตเมื่อวันที่ 14 ตุลาคม 158 ปีก่อนคริสตกาลที่พระราชวังหลวงนาระหลังจากครองสิริราชสมบัติได้ 57 ปี

ก่อนหน้า จักรพรรดิโคเง็ง ถัดไป
จักรพรรดิโคเร 2leftarrow.png Imperial Seal of Japan.svg
จักรพรรดิแห่งญี่ปุ่น
(214 ปีก่อนค.ศ. - 158 ปีก่อน ค.ศ.)
2rightarrow.png จักรพรรดิไคกะ