จรูญ วัฒนากร (12 มีนาคม พ.ศ. 2462 - 28 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2529) เป็นอดีตสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดราชบุรี 5 สมัย อดีตประธานคณะกรรมาธิการคมนาคม ในสภาผู้แทนราษฎรไทย ชุดที่ 11 อดีตผู้ร่วมก่อตั้งสหกรณ์โคนมหนองโพราชบุรี

จรูญ วัฒนากร
ประธานคณะกรรมาธิการคมนาคม ในสภาผู้แทนราษฎรไทย ชุดที่ 11
ดำรงตำแหน่ง
พ.ศ. 2518 – 12 มกราคม พ.ศ. 2519
ข้อมูลส่วนบุคคล
เกิด12 มีนาคม พ.ศ. 2462
อำเภอบางแพ จังหวัดราชบุรี
เสียชีวิต28 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2529 (66 ปี)
ศาสนาพุทธ
พรรคการเมืองชาติไทย

ประวัติ แก้

จรูญ วัฒนากร เกิดเมื่อวันที่ 12 มีนาคม พ.ศ. 2462 สำเร็จการศึกษาระดับอนุปริญญา ทางนิติศาสตร์ จาก มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์และการเมือง[1]

จรูญ ได้รับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดราชบุรีครั้งแรก ในการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรไทยเป็นการทั่วไป พ.ศ. 2512 ในสังกัดพรรคสหประชาไทย ซึ่งมีจอมพลถนอม กิตติขจร เป็นหัวหน้าพรรค และได้รับเลือกตั้งครั้งที่ 2 ในการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรไทยเป็นการทั่วไป พ.ศ. 2518 สังกัดพรรคธรรมสังคม โดยนายจรูญ ได้รับแต่งตั้งเป็นประธานคณะกรรมาธิการคมนาคม ในสภาผู้แทนราษฎรชุดดังกล่าว

ต่อมาได้รับเลือกตั้งสมัยต่อมา คือ การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรไทยเป็นการทั่วไป พ.ศ. 2519 สังกัดพรรคชาติไทย การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรไทยเป็นการทั่วไป พ.ศ. 2522 สังกัดพรรคสยามประชาธิปไตย (ในขณะนั้นยังไม่ได้จดทะเบียนพรรคการเมืองเนื่องจากยังไม่มีกฎหมายว่าด้วยพรรคการเมือง) ในเดือนมกราคม พ.ศ. 2526 ได้มีการจดทะเบียนพรรคสยามประชาธิปไตยขึ้นตามกฎหมายว่าด้วยพรรคการเมือง และนายจรูญ ได้รับตำแหน่งเป็นรองหัวหน้าพรรค[2] แต่ต่อมานายจรูญได้ลงออกจาพรรคและลงสมัครรับเลือกตั้งในการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรไทยเป็นการทั่วไป พ.ศ. 2526 สังกัดพรรคชาติไทย

นายจรูญ วัฒนากร เป็นหนึ่งในผู้ร่วมก่อตั้งสหกรณ์โคนมหนองโพ โดยมีนายทวิช กลิ่นประทุม ส.ส.ราชบุรี เป็นจัดซื้อที่ดินทูลเกล้าฯ ถวายเพื่อเป็นสถานที่ก่อสร้างสหกรณ์โคนม และนายจรูญเป็นผู้ติดต่อหาผู้รับซื้อนมให้กับเกษตรกร[3]

ถึงแก่อนิจกรรม แก้

จรูญ ถึงแก่อนิจกรรมในตำแหน่ง ส.ส.ราชบุรี เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2529[4] สิริอายุรวม 62 ปี และมีงานพระราชทานเพลิงศพ ณ เมรุวัดธาตุทอง เมื่อวันที่ 18 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2530

เครื่องราชอิสริยาภรณ์ แก้

อ้างอิง แก้

  1. ภาพและประวัติสมาชิกรัฐสภา พ.ศ. 2528. สำนักงานเลขารัฐสภา. 2528
  2. ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง การจดทะเบียนพรรคการเมือง (สยามประชาธิปไตย)
  3. "สหกรณ์โคนมหนองโพราชบุรี จำกัด" (PDF). คลังข้อมูลเก่าเก็บจากแหล่งเดิม (PDF)เมื่อ 2018-10-08. สืบค้นเมื่อ 2020-05-13.
  4. พระราชกฤษฎีกาให้เลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดราชบุรี ขึ้นแทนตำแหน่งที่ว่าง พ.ศ. ๒๕๒๙ (นายจรูญ วัฒนากร ถึงแก่กรรม จึงกำหนดวันเลือกตั้งขึ้นแทนตำแหน่งที่ว่าง ในวันที่ ๑๘ พฤษภาคม ๒๕๒๙)
  5. ราชกิจจานุเบกษา, แจ้งความสำตักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์, เล่ม ๙๘ ตอนที่ ๒๐๖ ง ฉบับพิเศษ หน้า ๔๖, ๑๗ ธันวาคม ๒๕๒๔
  6. ราชกิจจานุเบกษา, แจ้งความสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์, เล่ม ๙๗ ตอนที่ ๖๓ ง ฉบับพิเศษ หน้า ๔๑, ๑๘ เมษายน ๒๕๒๓
  7. ราชกิจจานุเบกษา, บัญชีรายนาม ผู้ที่ได้รับพระราชทานเหรียญพิทักษ์รัฐธรรมนูญ, เล่ม ๕๓ ตอนที่ ๐ ง หน้า ๒๓๗๘, ๖ ธันวาคม ๒๔๗๙
  8. ราชกิจจานุเบกษา, แจ้งความสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเหรียญรัตนาภรณ์, เล่ม ๘๕ ตอนที่ ๒๕ ง หน้า ๘๘๙, ๑๙ มีนาคม ๒๕๑๑