จรูญ วัฒนากร

จรูญ วัฒนากร (12 มีนาคม พ.ศ. 2462 - 28 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2529) เป็นอดีตสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดราชบุรี 5 สมัย อดีตประธานคณะกรรมาธิการคมนาคม ในสภาผู้แทนราษฎรไทย ชุดที่ 11 อดีตผู้ร่วมก่อตั้งสหกรณ์โคนมหนองโพราชบุรี

จรูญ วัฒนากร
ประธานคณะกรรมาธิการคมนาคม ในสภาผู้แทนราษฎรไทย ชุดที่ 11
ดำรงตำแหน่ง
พ.ศ. 2518 – 12 มกราคม พ.ศ. 2519
ข้อมูลส่วนบุคคล
เกิด 12 มีนาคม พ.ศ. 2462
เสียชีวิต 28 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2529 (66 ปี)
พรรคการเมือง ชาติไทย
ศาสนา พุทธ

ประวัติแก้ไข

จรูญ วัฒนากร เกิดเมื่อวันที่ 12 มีนาคม พ.ศ. 2462 สำเร็จการศึกษาระดับอนุปริญญา ทางนิติศาสตร์ จาก มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์และการเมือง[1]

จรูญ ได้รับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดราชบุรีครั้งแรก ในการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรไทยเป็นการทั่วไป พ.ศ. 2512 ในสังกัดพรรคสหประชาไทย ซึ่งมีจอมพลถนอม กิตติขจร เป็นหัวหน้าพรรค และได้รับเลือกตั้งครั้งที่ 2 ในการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรไทยเป็นการทั่วไป พ.ศ. 2518 สังกัดพรรคธรรมสังคม โดยนายจรูญ ได้รับแต่งตั้งเป็นประธานคณะกรรมาธิการคมนาคม ในสภาผู้แทนราษฎรชุดดังกล่าว

ต่อมาได้รับเลือกตั้งสมัยต่อมา คือ การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรไทยเป็นการทั่วไป พ.ศ. 2519 สังกัดพรรคชาติไทย การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรไทยเป็นการทั่วไป พ.ศ. 2522 สังกัดพรรคสยามประชาธิปไตย (ในขณะนั้นยังไม่ได้จดทะเบียนพรรคการเมืองเนื่องจากยังไม่มีกฎหมายว่าด้วยพรรคการเมือง) ในเดือนมกราคม พ.ศ. 2526 ได้มีการจดทะเบียนพรรคสยามประชาธิปไตยขึ้นตามกฎหมายว่าด้วยพรรคการเมือง และนายจรูญ ได้รับตำแหน่งเป็นรองหัวหน้าพรรค[2] แต่ต่อมานายจรูญได้ลงออกจาพรรคและลงสมัครรับเลือกตั้งในการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรไทยเป็นการทั่วไป พ.ศ. 2526 สังกัดพรรคชาติไทย

จรูญ ถึงแก่อนิจกรรมในตำแหน่ง ส.ส.ราชบุรี เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2529[3] สิริอายุรวม 62 ปี และมีงานพระราชทานเพลิงศพ ณ เมรุวัดธาตุทอง เมื่อวันที่ 18 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2530

นายจรูญ วัฒนากร เป็นหนึ่งในผู้ร่วมก่อตั้งสหกรณ์โคนมหนองโพ โดยมีนายทวิช กลิ่นประทุม ส.ส.ราชบุรี เป็นจัดซื้อที่ดินทูลเกล้าฯ ถวายเพื่อเป็นสถานที่ก่อสร้างสหกรณ์โคนม และนายจรูญเป็นผู้ติดต่อหาผู้รับซื้อนมให้กับเกษตรกร[4]

เครื่องราชอิสริยาภรณ์แก้ไข

อ้างอิงแก้ไข

  1. ภาพและประวัติสมาชิกรัฐสภา พ.ศ. 2528. สำนักงานเลขารัฐสภา. 2528
  2. ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง การจดทะเบียนพรรคการเมือง (สยามประชาธิปไตย)
  3. พระราชกฤษฎีกาให้เลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดราชบุรี ขึ้นแทนตำแหน่งที่ว่าง พ.ศ. ๒๕๒๙ (นายจรูญ วัฒนากร ถึงแก่กรรม จึงกำหนดวันเลือกตั้งขึ้นแทนตำแหน่งที่ว่าง ในวันที่ ๑๘ พฤษภาคม ๒๕๒๙)
  4. สหกรณ์โคนมหนองโพราชบุรี จำกัด
  5. "แจ้งความสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่เชิดชูยิ่งช้างเผือกและเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันมีเกียรติยศยิ่งมงกุฎไทย ประจำปี ๒๕๒๔" (PDF). ราชกิจจานุเบกษา. เล่ม 98 (ตอน 206 ง ฉบับพิเศษ): หน้า 46. 17 ธันวาคม 2524. Check date values in: |date= (help)
  6. "แจ้งความสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่เชิดชูยิ่งช้างเผือกและเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันมีเกียรติยศยิ่งมงกุฎไทย ประจำปี ๒๕๒๒" (PDF). ราชกิจจานุเบกษา. เล่ม 97 (ตอน 63 ง ฉบับพิเศษ): หน้า 41. 18 เมษายน 2523. Check date values in: |date= (help)