การเรียกซ้ำ (อังกฤษ: recursion) หรือ การเวียนเกิด (อังกฤษ: recurrence) เป็นปรากฏการณ์ที่มีการกลับไปอ้างอิงถึงตนเอง (self-reference) หรือมีนิยามเช่นเดียวกันในลำดับต่ำลงไป ปรากฏการณ์นี้มีปรากฏในหลายด้านเช่น คณิตศาสตร์ วิทยาการคอมพิวเตอร์ ศิลปะ ดนตรี การสร้างปฏิทรรศน์ เป็นต้น

การเรียกซ้ำในด้านต่างๆ แก้

คณิตศาสตร์ แก้

วิทยาการคอมพิวเตอร์ แก้

ในวิทยาการคอมพิวเตอร์ การเรียกซ้ำถูกใช้ในการเขียนโปรแกรม เพื่อเรียกใช้ method ของตัวเอง ในการแสดงถึงการนิยาม method เดียวกันในลำดับที่ต่ำลงไป แต่การทำเช่นนี้อาจทำให้เกิดการเรียกซ้ำไม่รู้จบได้ หากไม่กำหนดเงื่อนไขเพื่อหยุดทำงานหรือเงื่อนไขไม่รัดกุม

public static int fibonacci (int n) {
    if (n==1) return 1;
    else if (n==2) return 1;
    else return fibonacci (n-1) + fibonacci (n-2);
}

ศิลปะ แก้

 
ภาพโลโก้โกโก้ตรานางพยาบาลอันเป็นที่มาของชื่อDroste Effect

ในการออกแบบเชิงศิลปะมีการวาดรูปในเชิงการเรียกซ้ำ อาทิ การวาดรูปซึ่งมีปรากฏรูปที่วาดนั้นอีกในขนาดเล็กกว่าอยู่ในภาพนั้น หรือที่เรียกกันว่า Droste Effect หรือการวาดรูปให้เกิดวงวนที่ขัดกับสามัญสำนึก

ดนตรี แก้

มีการใช้สร้างสัญญาณที่เรียกว่า Shepard Tone ซึ่งเป็นการสร้างจากการอ้างคลื่นให้เกิดคลื่นของตนเอง

อ้างอิง แก้