ปรากฏการณ์ดรอสเต้

(เปลี่ยนทางจาก Droste Effect)

ปรากฏการณ์ดรอสเต้ (อังกฤษ: Droste effect) เป็นปรากฏการณ์ภาพซ้อนภาพ กล่าวคือ เป็นการที่ภาพภาพหนึ่งปรากฏซ้ำ ๆ ในตัวเอง ณ จุดที่คาดหมายกันว่าจะมีภาพอย่างนั้นเกิดขึ้น ซึ่งตามทฤษฎีแล้วนำไปสู่วงวน (loop) ไม่รู้จบ แต่ในความเป็นจริงแล้ววงวนจะดำเนินไปเท่าที่ความละเอียด (quality) ของภาพเปิดช่องให้เกิดได้[1]

ภาพนางพยาบาลแบบดั้งเดิมที่ผงโกโก้ยี่ห้อดรอสเต้ใช้เป็นสัญลักษณ์

ชื่อปรากฏการณ์นี้มาจากผงโกโก้ยี่ห้อ "ดรอสเต้" (Droste) ซึ่งใช้รูปนางพยาบาลที่ฌ็อง มูเซ (Jan Musset; ค.ศ. 1861–1931) ออกแบบใน ค.ศ. 1904 เป็นสัญลักษณ์ และภาพนั้นก็ได้ปรากฏบนผลิตภัณฑ์อื่น ๆ อีกหลายหลาก[2]

ตัวอย่างของปรากฏการณ์

แก้

อ้างอิง

แก้
  1. Nänny, Max; Fischer, Olga (2001). The Motivated Sign: Iconicity in Language and Literature. John Benjamins. p. 37. ISBN 90-272-2574-5.
  2. Törnqvist, Egil. Ibsen: A Doll's House, pp.105, Cambridge University Press (1995) ISBN 0-521-47866-9