คณะผู้รับใช้ผู้ป่วย[1] (ละติน: Ordo Clericorum Regularium Ministrantium Infirmis; อังกฤษ: Order of the Ministers of the Sick) หรือคณะนักบุญคามิลโล (Order of St. Camillus) หรือที่รู้จักในนามคณะคามิลเลียน (Camillians) เป็นคณะนักบวชคาทอลิกที่นักบุญกามิลโล เด เลลลิส ก่อตั้งขึ้น เน้นพันธกิจด้านการพยาบาลผู้ป่วย

คณะผู้รับใช้ผู้ป่วย
ชื่อย่อM.I.
ก่อตั้ง14 สิงหาคม ค.ศ. 1582
ประเภทคณะนักบวชคาทอลิก
สํานักงานใหญ่กรุงโรม ประเทศอิตาลี
Renato Salvatore
เว็บไซต์Order of St. Camillus

ประวัติ แก้

ระหว่างที่กามิลโลรักษาอาการบาดเจ็บข้อเท้าอยู่ที่โรงพยาบาลซันจาโกโม ท่านตระหนักถึงความสำคัญของการพยาบาลผู้ป่วยยากไร้ ประกอบกับความประทับใจในความเมตตาของนักบุญฟีลิปโป เนรี[2]ที่อุทิศตนช่วยเหลือผู้ตกทุกข์ได้ยาก กามิลโลจึงตั้งใจอุทิศตนทำงานช่วยเหลือผู้ป่วยโดยเฉพาะ ตอนแรกท่านทำงานอยู่ที่โรงพยาบาลแห่งเดิมจนขึ้นมาเป็นผู้อำนวยการโรงพยาบาล ต่อมาท่านเห็นว่าไม่สามารถทำงานได้เต็มที่ จึงแยกออกมาตั้งคณะขึ้นเอง

ในปี ค.ศ. 1584 ท่านได้รับศีลอนุกรมเป็นบาทหลวง และร่วมกับสหายอีกสองคนตั้งเป็นคณะผู้รับใช้ผู้ป่วย เน้นทำงานช่วยเหลือดูแลผู้ป่วยยากไร้ตามสถานที่ต่าง ๆ โดยเริ่มจากโรงพยาบาลพระจิตที่กรุงโรมในปี ค.ศ. 1585 ต่อมาขยายงานไปดูแลผู้ป่วยที่เนเปิลส์ด้วยตั้งแต่ปี ค.ศ. 1588[3] ต่อมาในปี ค.ศ. 1591 คณะนักบวชของท่านจึงได้รับการรับรองอย่างเป็นทางการจากสมเด็จพระสันตะปาปาเกรกอรีที่ 14

ในประเทศไทย แก้

นักบวชคณะคามิลเลียนมาถึงประเทศไทยครั้งแรก 3 คน เมื่อวันที่ 21 มกราคม ค.ศ. 1952[4] แล้วเริ่มปฏิบัติหน้าที่ในเขตมิสซังราชบุรี โดยได้รับมอบสถานพยาบาลขนาดเล็กของหลวงสิทธิเทพการ (กิมเลี้ยง วังตาล) มาปรับเป็นบ้านพักนักบวชของคณะในชื่อบ้านนักบุญยอแซฟ และเปิดเป็นโรงพยาบาลซานคามิลโลเมื่อวันที่ 8 สิงหาคม ค.ศ. 1953

ปัจจุบัน กิจการของมูลนิธิคณะนักบุญคามิลโลแห่งประเทศไทยมีดังนี้

 1. โรงพยาบาลซานคามิลโล อำเภอบ้านโป่ง จังหวัดราชบุรี
 2. โรงพยาบาลคามิลเลียน กรุงเทพมหานคร
 3. คามิลเลียน โซเชียล เซนเตอร์ จังหวัดปราจีนบุรี
 4. คามิลเลียน โซเชียล เซนเตอร์ จังหวัดนครปฐม
 5. ศูนย์อบรมเยาวชนคามิลเลียน จังหวัดชลบุรี
 6. คามิลเลียน โซเชียล เซนเตอร์ จังหวัดระยอง
 7. คามิลเลียน โซเชียล เซนเตอร์ จังหวัดจันทบุรี
 8. คามิลเลียน โซเชียล เซนเตอร์ จังหวัดเชียงราย
 9. คามิลเลียน บ้านเพื่อคนพิการ กรุงเทพมหานคร
 10. คามิลเลียน โซเชียล เซนเตอร์ จังหวัดพังงา
 11. บ้านผู้สูงอายุคามิลเลียน พัฒนาการ กรุงเทพมหานคร
 12. บ้านผู้สูงอายุ​ราช​สีมา​ จังหวัดนครราชสีมา​

อ้างอิง แก้

 1. นักบุญคามิลโล เก็บถาวร 2018-01-12 ที่ เวย์แบ็กแมชชีน, มูลนิธิคณะนักบุญคามิลโลแห่งประเทศไทย, เรียกข้อมูลวันที่ 20 มีนาคม พ.ศ. 2557
 2. ประวัตินักบุญตลอดปี เดือนกรกฎาคม : นักบุญคามิลโล เดอ เลลลิส เก็บถาวร 2010-07-17 ที่ เวย์แบ็กแมชชีน, เขตมิสซังกรุงเทพฯ, เรียกข้อมูลวันที่ 20 มีนาคม พ.ศ. 2557
 3. St. Camillus de Lellis, Catholic Online, เรียกข้อมูลวันที่ 20 มีนาคม พ.ศ. 2557
 4. คณะคามิลเลียน เก็บถาวร 2010-07-17 ที่ เวย์แบ็กแมชชีน, หอจดหมายเหตุ มิสซังโรมันคาทอลิกกรุงเทพฯ, เรียกข้อมูลวันที่ 22 มีนาคม พ.ศ. 2557