ก้วนซุน หรือ กวนกี มีชื่อในสำเนียงจีนกลางว่าหมิ่นฉุน (จีนตัวย่อ: 闵纯; จีนตัวเต็ม: 閔純; พินอิน: Mǐn Chún; เวด-ไจลส์: Min Ch‘un) มีชื่อรองว่าโป๋เตี่ยน (จีน: 伯典; พินอิน: Bódiǎn; เวด-ไจลส์: Po-tien) เป็นตัวละครในวรรณกรรมจีนอิงประวัติศาสตร์เรื่องสามก๊กที่มีตัวตนจริงในประวัติศาสตร์ยุคสามก๊ก เป็นขุนนางในเมืองกิจิ๋ว รับราชการกับฮันฮก เจ้าเมืองกิจิ๋ว

ก้วนซุน
ขุนนางของฮันฮก
ถึงแก่กรรมพ.ศ. 734
สถานที่ถึงแก่กรรมกิจิ๋ว
ชื่อภาษาจีน
อักษรจีนตัวเต็ม閔純
อักษรจีนตัวย่อ闵纯
ชื่อรองโป๋เตี่ยน (伯典)
ยุคในประวัติศาสตร์ยุคสามก๊ก

ชื่อของก้วนซุนในสำเนียงจีนกลางตามประวัติศาสตร์คือหมิ่นฉุน ส่วนในวรรณกรรมสามก๊กของล่อกวนตง ชื่อของก้วนซุนในสำเนียงจีนกลางเรียกเป็น กวนฉุน[1][2] (อังกฤษ: Guan Chun ; จีนตัวย่อ: 关纯; จีนตัวเต็ม: 關純; พินอิน: Guān Chún; เวด-ไจลส์: Guan Chun) ในสามก๊กฉบับเจ้าพระยาพระคลัง (หน) จึงเรียกเป็นก้วนซุน นอกจากนี้ในสามก๊กฉบับเจ้าพระยาพระคลัง (หน) ยังมีการเรียกชื่อก้วนซุนเป็นกวนกีอีกชื่อหนึ่ง

ประวัติ แก้

เมื่ออ้วนเสี้ยววางแผนยึดเมืองกิจิ๋วจากฮันฮกตามอุบายของฮองกี๋ที่เสนอว่า "ขอให้มีหนังสือลับไปถึงกองซุนจ้าน ให้ทหารเข้าตีเมืองกิจิ๋วด้านหนึ่ง ท่านจงยกเข้าตีกระหนาบด้านหนึ่ง ถ้าได้เมืองแล้วแบ่งทรัพย์สินแลเมืองให้กองซุนจ้านกึ่งหนึ่ง แลฮันฮกนั้นเป็นคนหามีความคิดไม่ ถ้ารู้กิตติศัพท์ว่ากองซุนจ้านจะยกมาตี เห็นจะมีหนังสือมาถึงท่านให้ยกทหารไปช่วย ถ้าสมคิดเห็นเราจะได้เมืองกิจิ๋วโดยง่าย"[3] เมื่อฮันฮกได้ข่าวว่ากองซุนจ้านจะยกมาตี จึงปรึกษากับซุนซิมและซินเบ้ง ซุนซิมแนะนำให้ฮันฮกเชิญอ้วนเสี้ยวมาช่วยป้องกันเมืองกิจิ๋ว ฮันฮกจึงแต่งหนังสือ แล้วจะให้ก้วนซุนเป็นผู้ถือหนังสือไปหาอ้วนเสี้ยว ฝ่ายเก๋งบูได้คัดค้านไม่ให้ฮันฮกเชิญอ้วนเสี้ยวมาช่วยเพราะเป็นการชักศึกเข้าบ้าน แต่ฮันฮกไม่เชื่อ ก้วนซุนเป็นอีกคนที่ไม่เห็นด้วยที่ฮันฮกเชิญอ้วนเสี้ยวเข้ามา ทั้งก้วนซุนและเก๋งบู พร้อมทั้งขุนนางคนอื่นรวมสามสิบกว่าคนจึงพากันลาออกจากราชการ

ฝ่ายก้วนซุนได้ร่วมมือกับเก๋งบูไปซุ่มอยู่ที่ประตูเมืองเพื่อลอบฆ่าอ้วนเสี้ยว เมื่ออ้วนเสี้ยวยกทัพมาถึงกิจิ๋ว ก้วนซุนและเก๋งบูก็ชักกระบี่จะฆ่าอ้วนเสี้ยว งันเหลียงและบุนทิว ทหารเอกของอ้วนเสี้ยวจึงสังหารทั้งก้วนซุนและเก๋งบูถึงแก่ความตาย

อ้างอิง แก้

  1. "Min Chun (Bodian); Min Ch'un (Po-tien); 閔純 (伯典)" (ภาษาอังกฤษ). สืบค้นเมื่อ 21 July 2017.
  2. นามานุกรมสามก๊ก ฉบับแฟนพันธุ์แท้, ชัชวนันท์ สันธิเดช , สำนักพิมพ์ชวนอ่าน, พ.ศ. 2557, หน้า 44
  3. อ้วนเสี้ยวได้เมืองกิจิ๋ว เกิดรบกับกองซุนจ้าน, สามก๊ก ฉบับเจ้าพระยาพระคลัง (หน) เล่ม 1, เจ้าพระยาพระคลัง (หน) , สำนักพิมพ์ศิลปาบรรณาคาร, พ.ศ. 2544, หน้า 81

ดูเพิ่ม แก้