กุมภกาศ เป็นโอรสของ ชิวหา และ นางสำมนักขา มีศักดิ์เป็นหลานชายแท้ๆของ ทศกัณฐ์ มีนิสัยจองหองโดยตัวละครตัวนี้ได้มีบทบาทแค่ช่วงต้นของเรื่อง รามเกียรติ์ เท่านั้นเนื่องจากได้ถูก พระลักษมณ์ พระอนุชาของ พระราม ฆ่าตาย

กุมภกาศ
ตัวละครใน รามเกียรติ์
ข้อมูล
เผ่าพันธุ์ยักษ์
เพศผู้
ตระกูลชิวหา (บิดา)
นางสำมนักขา (มารดา)
ทศกัณฐ์ (ลุงฝ่ายแม่)

เนื่องจากในขณะนั้นกุมภกาศได้ตั้งโรงพิธีขอพรจาก พระพรหม เพื่อขอพระขรรค์เทพศัตราแต่เนื่องจากพระพรหมท่านมีธุระสำคัญจึงมิได้เหาะลงมามอบด้วยพระองค์เองแต่ได้ทิ้งพระขรรค์ลงมาข้างโรงพิธีของกุมภกาศที่ริมฝั่งแม่น้ำโคทาวรีจึงทำให้กุมภกาศโกรธมากต่อว่าพระพรหมว่าไม่ให้เกียรติและระหว่างนั้นพระรามและพระลักษมณ์ได้มาประทับที่ศาลาริมแม่น้ำโคทาวรีและพระลักษมณ์ได้เสด็จออกมาหาอาหารระหว่างทางได้พบกับพระขรรค์เทพศัตราของพระพรหมที่ทรงทิ้งลงมาให้แก่กุมภกาศพระลักษมณ์จึงทรงยกพระขรรค์ขึ้นมาทำให้แสงของพระขรรค์ไปเข้าตาของกุมภกาศจึงได้ออกมาต่อสู้กับพระลักษมณ์เพื่อแย่งชิงพระขรรค์และในที่สุดกุมภกาศจึงถูกพระลักษมณ์ฆ่าตายด้วยพระขรรค์เทพศัตรา

อ้างอิงแก้ไข