กีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 26

กีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 26 หรือ นนทรีเกมส์ จัดการแข่งขันวันที่ 29 มกราคม - 5 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2542มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จังหวัดนครปฐม โดยมีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์เป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขัน จัดการแข่งขัน 21 ชนิดกีฬา กีฬาสาธิต 2 ชนิดกีฬา มีมหาวิทยาลัยเข้าร่วมแข่งขัน 46 มหาวิทยาลัย

สรุปเหรียญการแข่งขัน

แก้

สรุปเหรียญการแข่งขัน 3 สถาบันแรก คือ

อันดับ มหาวิทยาลัย       รวม
1 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 26 23 19 78
2 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 25 26 39 87
3 มหาวิทยาลัยศรีปทุม 23 19 10 52

อ้างอิง

แก้
ก่อนหน้า กีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 26 ถัดไป
กีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย
ครั้งที่ 25

(มหาวิทยาลัยมหิดล)
  กีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย
(29 มกราคม- 5 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2542)
  กีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย
ครั้งที่ 27

(มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ)