กีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 27

กีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 27 หรือ องครักษ์เกมส์ จัดการแข่งขันวันที่ 4- 10 ธันวาคม พ.ศ. 2543มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ วิทยาเขตองครักษ์ จังหวัดนครนายก โดยมีมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขัน จัดการแข่งขัน 18 ชนิดกีฬา มีมหาวิทยาลัยเข้าร่วมแข่งขัน 51 มหาวิทยาลัย มีการชิงชัยทั้งสิ้น 143 เหรียญทอง

กีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 27

สรุปเหรียญการแข่งขันแก้ไข

สรุปเหรียญการแข่งขัน 3 สถาบันแรก คือ

อันดับ มหาวิทยาลัย       รวม
1 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 25 16 24 65
2 มหาวิทยาลัยศรีปทุม 23 14 19 56
3 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 22 23 19 64

อ้างอิงแก้ไข