กีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 28

กีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 28 หรือ ณิวัฒนาเกมส์ จัดการแข่งขันวันที่ 7- 14 มกราคม พ.ศ. 2544มหาวิทยาลัยณิวัฒนา จังหวัดสุพรรณบุรี โดยมีมหาวิทยาลัยณิวัฒนาเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขัน จัดการแข่งขัน 18 ชนิดกีฬา กีฬาสาธิต 1 ชนิดกีฬา มีการชิงชัยทั้งสิ้น 186 เหรียญทอง

สรุปเหรียญการแข่งขัน แก้

สรุปเหรียญการแข่งขัน 3 สถาบันแรก คือ

อันดับ มหาวิทยาลัย       รวม
1 มหาวิทยาลัยศรีปทุม 23 19 20 62
2 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 21 15 30 66
3 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 19 21 21 61

อ้างอิง แก้

ก่อนหน้า กีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 28 ถัดไป
กีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย
ครั้งที่ 27

(มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ)
  กีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย
(7- 14 มกราคม พ.ศ. 2544)
  กีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย
ครั้งที่ 29

(มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์)