กีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 25

กีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 25 หรือ ศาลายาเกมส์ จัดการแข่งขันวันที่ 9 - 16 มกราคม พ.ศ. 2541มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตศาลายา จังหวัดนครปฐม โดยมีมหาวิทยาลัยมหิดลเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขัน จัดการแข่งขัน 16 ชนิดกีฬา มีมหาวิทยาลัยเข้าร่วมแข่งขัน 41 มหาวิทยาลัย มีการชิงชัย 163 เหรียญทอง

กีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 25

สรุปเหรียญการแข่งขันแก้ไข

สรุปเหรียญการแข่งขัน 3 สถาบันแรก คือ

อันดับ มหาวิทยาลัย       รวม
1 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 31 25 22 78
2 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 22 29 35 86
3 มหาวิทยาลัยมหิดล 20 13 10 43

อ้างอิงแก้ไข