กีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 24

กีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 24 หรือ หัวหมากเกมส์ จัดการแข่งขันวันที่ 14 - 21 มกราคม พ.ศ. 2540มหาวิทยาลัยรามคำแหง กรุงเทพมหานคร โดยมีมหาวิทยาลัยรามคำแหงเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขัน จัดการแข่งขัน 21 ชนิดกีฬา มีมหาวิทยาลัยเข้าร่วมแข่งขัน 42 มหาวิทยาลัย และมีการชิงชัย 172 เหรียญทอง

สรุปเหรียญการแข่งขัน แก้

สรุปเหรียญการแข่งขัน 3 สถาบันแรก คือ

อันดับ มหาวิทยาลัย       รวม
1 มหาวิทยาลัยรามคำแหง 33 25 29 87
2 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 31 25 20 76
3 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 18 26 40 84

อ้างอิง แก้

ก่อนหน้า กีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 24 ถัดไป
กีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย
ครั้งที่ 23

(สถาบันเทคโนโลยีเกษตรแม่โจ้)
  กีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย
(14 - 21 มกราคม พ.ศ. 2540)
  กีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย
ครั้งที่ 25

(มหาวิทยาลัยมหิดล)