กีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 23

กีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 23 หรือ แม่โจ้เกมส์ จัดการแข่งขันวันที่ 19 - 26 มกราคม พ.ศ. 2539สถาบันเทคโนโลยีเกษตรแม่โจ้ จังหวัดเชียงใหม่ โดยมีสถาบันเทคโนโลยีเกษตรแม่โจ้เป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขัน จัดการแข่งขัน 15 ชนิดกีฬา มีมหาวิทยาลัยเข้าร่วมแข่งขัน 36 มหาวิทยาลัย

กีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 23

สรุปเหรียญการแข่งขันแก้ไข

สรุปเหรียญการแข่งขัน 3 สถาบันแรก คือ

อันดับ มหาวิทยาลัย       รวม
1 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 32 20 32 84
2 มหาวิทยาลัยกรุงเทพ 17 8 12 37
3 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 16 11 17 44

อ้างอิงแก้ไข